Tutkimuksen ja tuotekehityksen verotuet

Tiivistelmä

Kuvaamme tässä muistiossa lyhyesti Suomessa vuosina 2013–2014 voimassa ollutta T&K-verotukijärjestelmää ja ensimmäisiä havaintoja tukea vuonna 2013 käyttäneistä yrityksistä. Lisäksi esittelemme hyvän verotukijärjestelmän ominaisuuksia ja verotukien vaikutuksia ja pohdimme tukien roolia osana talouspolitiikkaa.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA Muistio - ETLA Brief 31
Päiväys
31.03.2015
ISSN
2323-2463
Sivuja
7
Kieli
Suomi