Impact of Public R&D Financing on Private R&D – Does Financial Constraint Matter?

Information om publikationen

Serie
Discussion Papers no. 943
Nyckelord
julkinen rahoitus, tutkimus ja kehitys, substituutti, rahoitusrajoite
Nyckelord
public financing, research and development, substitute, financial constraint
Sidor
22
Pris
10 €
Tillgänglighet av tryckt version
Tillgänglig
Språk
Engelska