Impact of Public R&D Financing on Private R&D – Does Financial Constraint Matter?

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 943
Päiväys
2004
Avainsanat
julkinen rahoitus, tutkimus ja kehitys, substituutti, rahoitusrajoite
Keywords
public finance, research and development, substitute, financial constraint
Sivuja
22
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Englanti