Do Foreign Players Change the Nature of the Game Among Local Entrepreneurs?

Maliranta MikaNurmi Satu

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 942
Päiväys
2004
Avainsanat
ulkomaalaisomistus, yrittäjyys, kilpailu, yrityksen tehokkuus, valikoitumisvaikutus
Keywords
foreign ownership, entrepreneurship, local labour markets, competition, survival, company effeciency, selection effect, absortive capacity
Sivuja
22
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Englanti