Nobelpriset i ekonomisk vetenskap till Oliver Hart och Bengt HolmströmProfessor Bengt Holmström

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2016 till Oliver Hart, Harvard University, Cambridge, MA, USA, och Bengt Holmström, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA, USA, för deras bidrag till kontraktsteorin.

Etla gratulerar professor Hart och professor Holmström, ledamot i Etlas styrelse.

Läs mera i den officiella webbplatsen för Nobelpriset.