Etla utvidgar sitt samarbete med World Economic Forum

Näringslivets forskningsinstitut (Etla) har inlett ett innehållssamarbete med World Economic Forum (WEF) Strategic Intelligence. Inom ramen för samarbetet publicerar WEF Etlas ekonomiska forskning och publikationer på sin webbplats och på sin kunskapsplattform. Etla har sedan tidigare verkat som WEF-partnerinstitut vid uppgörandet av internationella konkurrenskraftsjämförelser för Global Competitiveness Report.

Inom ramen för innehållssamarbetet kan World Economic Forum Strategic Intelligence dela, publicera och citera studier, åsikter, kolumner och videor publicerade på Etlas webbplats. WEF måste alltid citera den ursprungliga källan och författaren och lägga till en länk till den ursprungliga publikationen. Etla kommer också att bestämma vilket material som får delas.

World Economic Forum är en internationell organisation för offentlig-privat samarbete och har utvecklat sitt kunnande beträffand strategisk intelligens och information med avsikt att hjälpa till att bättre förstå de komplexa krafterna som driver transformationsförändringar mellan ekonomier, industrier och globala frågor. World Economic Forum har kartlagt hundratals globala frågor och deras inbördes beroende tillsammans med experter från universitet, think tanks, internationella organisationer och andra forskningsinstitutioner.

Informationen presenteras i form av en interaktiv, dynamisk datavisualisering som kallas för “transformationskarta”. Innehållet som Näringslivets forskningsinstitut delar med WEF kan lätt hittas t.ex. på kartan över Finland. Du kan registrera dig på World Economic Forums Strategic Intelligence-plattform för att låsa upp åtkomst till den senaste forskningen och analysen, videor, podcasts och interaktiva data från världens ledande forskningsinstitutioner i över 250 ämnen.

Med innehållssamarbetet söker Etla en bredare internationell synlighet och spridning av sina studier och åsikter. Genom WEF distribuerar Etla huvudsakligen studier, kolumner och åsikter skrivna på engelska. Publikationer som distribueras inom ramen för innehållssamarbetet har en separat tagg “ETLA-WEF” på Etlas webbplats. Partnerskapet är inte förknippat med någon som helst penningmässig ersättning.

Samarbetet med World Economic Forum är inte alldeles nytt för Etla. Etla har redan tidigare under lång tid fungerat som ett partnerinstitut för WEF: s globala konkurrenskraftsrapport. Partnerinstituten hjälper till med att administrera opinionsundersökningen (Executive Opinion Survey) i sina respektive ekonomier. Etlas forskare Ville Kaitila ansvarar för att skriva en finsk sammanfattning av den globala konkurrenskraftsrapporten.