Työeläkejärjestelmän sopeuttaminen pysyvään kasvun hidastumiseen

Tiivistelmä

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan Suomen työeläkejärjestelmän sopeutumista hyvin hitaan taloudellisen kasvun oloihin. Tulosten mukaan pysyvä palkkasumman kasvun vaimeneminen nostaisi maksutasoa nykysäännöin vain vähän pitkällä aikavälillä, koska myös eläkkeet on suurelta osin sidottu ansioihin. Jos kuitenkin myös eläkerahastojen tuotto alenisi samassa yhteydessä pysyvästi, niin maksut nousisivat merkittävästi. Tästä aiheutuisi kilpailukyky- ja työllisyysongelmia. Lisäksi tulevien sukupolvien asema heikkenisi varsin paljon nykyisiin verrattuna. Tutkimuksessa esitellään esimerkinomaisesti miten eläkeiän nostolla ja eläkkeiden leikkauksella voidaan estää maksujen nousu ja hieman tasata sukupolvien välistä tulonjakoa. Tällaisten toimenpiteitten tekeminen edellyttäisi, että päättäjien enemmistö uskoo vankasti talouden kasvun pysyvän erittäin pitkään hitaana ja sijoitustuottojen huonoina. Luultavampaa on, että päätöksiä lykättäisiin kunnes eläkejärjestelmän kriisiytyminen olisi kiistatonta. Tulevaisuuteen liittyvän väestö- ja talousepävarmuuden vuoksi parempi ratkaisu olisikin muokata eläkesääntöjä niin että ne automaattisesti sopeuttaisivat eri sukupolvien maksut ja etuudet yllätyksiin. Tämän kaltaisten sopeutusmekanismien rahoituksellisen ja sosiaalisen kestävyyden selvittäminen on mittava tutkimushaaste.

Adjusting the Earnings-related Pension System to Low Growth

Abstract

This study analyses the adjustment of the Finnish earnings-related pension system to very low economic growth. The results show that a permanently lower growth rate of the wage bill would raise only moderately the pension contribution rates in the long term. This is because also the benefits are partially linked to wages. But if the rate of return on the pension fund investments would also go down, the contribution rates would increase significantly. External competitiveness and employment would weaken as well as the position of future generations. The study presents a pension reform that stabilizes the contribution rate by raising the retirement age and cutting pensions. These kind of specific reforms are not, however, optimal due to demographic and economic uncertainty. A better solution would be automatic adjustment rules that are designed to provide accepted redistribution of income between various generations.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA Raportit - Reports 13
Päiväys
17.06.2013
Avainsanat
Talouskasvu, Työeläkejärjestelmä, Sukupolvien välinen tulonjako
Keywords
Economic growth, Earnings-related pension system, Intergenerational redistribution
ISSN
2323-2447, 2323-2455 (Pdf)
JEL
H55, D58
Sivuja
42
Kieli
Suomi