Muistioita seuraavalle hallitukselle. Talouspolitiikan painopisteitä 2011-2015

Seuraavalla hallituksella on poikkeuksellisen suuri vastuu, kun se laatii talouspoliittista ohjelmaansa. Hallitusohjelmaan tarkoitettuja ehdotuksia kirjoitetaan paraikaa puoluetoimistoissa, etujärjestöissä ja ministeriöissä. Vaarana kuitenkin on, että poliittisesti vaikeimmat asiat jäävät julkisessa vaalikeskustelussa liian vähälle huomiolle. Suhdannetilanteen parantuminen lisää vielä houkutusta vaalilupauksiin, jotka perustuvat katteettomiin oletuksiin talouskehityksestä ja julkisen talouden tilasta. Siksi ETLAn tutkijat ovat laatineet omat talouspoliittiset puheenvuoronsa keskusteluun, jota vaalien alla ja hallitusohjelmaa valmisteltaessa pitäisi käydä.

Muistioissa käsitellään sekä yksittäisiä talouspolitiikan kysymyksiä että finanssipolitiikan linjaa ja päätöksentekoa. Ne eivät perustu kenenkään toimeksiantoon, vaan edustavat kirjoittajiensa käsityksiä kysymyksistä, joihin seuraavan hallituksen tulisi ottaa kantaa. Muistiot eivät kata kaikkia hallitusohjelmaan sisältyviä alueita. Moni tärkeä kysymys, kuten esimerkiksi ympäristö- ja energiapolitiikka, on jäänyt käsittelemättä; se ei ole kannanotto niiden merkitykseen.

Julkaisun tietoja

Sarja
Erillisjulkaisut
Päiväys
10.12.2010
Painoversion saatavuus
Saatavilla
Kieli
Suomi