Persistence of government funding in small business finance

Tutkimuksessa tarkastellaan suomalaisten teollisuusyritysten ja luottomarkkinoiden epätäydellisyyksiä korjaamaan asetetun valtion erityisrahoitusyhtiön kanssakäymistä. Tutkimus tarkastelee, kuinka julkisen rahoittajan läsnäolo vaikuttaa yritysten käyttäytymiseen yli ajan. Tutkimuksessa analysoidaan, johtuuko julkisen yritysrahoituksen käytössä havaittu pysyvyys ns. todellisesta tilariippuvuudesta vai havaitsemattomasta yrityskohtaisesta heterogeenisuudesta. Tulosten mukaan myönnetyssä julkisessa lainarahoituksessa ja takauksissa on positiivista tilariippuvuutta. Havainnot viittaavat siihen, että yksityisen sektorin osapuolet saattavat muuttaa rahoituskäyttäytymistään luottomarkkinoille suunnatun julkisen intervention seurauksena. Merkittävä osa havaitusta pysyvyydestä selittyy havaitsemattomalla yrityskohtaisella heterogeenisuudella, mikä tarjoaa lisäselityksen sille, miksi jotkin yritykset ovat muita yrityksiä riippuvaisempia julkisesta yritysrahoituksesta

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1232
Päiväys
2010
Avainsanat
luottomarkkinoiden epätäydellisyydet, pk-yritysten rahoitus, julkinen yritysrahoitus
Keywords
Julkisen yritysrahoituksen pysyvyys
JEL
G21,G24,G32,H81
Sivuja
33
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Englanti