Muistioita hallitukselle 2021

Suomi käyntiin – talouspolitiikka koronakriisin jälkeen

Johdanto

Suomen taloudessa alkoi peräkkäisten häiriöiden ja hitaan kasvun aikakausi vuonna 2009. Kun kasvu on ollut hidasta, työllisyys on kehittynyt heikosti ja hyvinvoinnin taloudellinen perusta on tullut uhatuksi. Julkinen talous on velkaantunut ja velkaantuu myös jatkossa sitä voimakkaammin mitä enemmän ihmisten hyvinvointia tuetaan. Hitaan markkinaperusteisen kasvun kompensoiminen julkisella elvytyksellä johtaa ennen pitkää julkisen talouden sopeutustarpeeseen, jotta velkakriisiltä vältytään.

Jos julkista taloutta sopeutetaan verojen korotuksilla etenkin Suomen kaltaisessa valmiiksi kireän verotuksen maassa, kasvu häiriintyy entisestään. Verotuksen haitat voimistuvat verotuksen tason kiristyessä. Siksi veronkorotusten tie on lyhyt, ja johtaa ennen pitkää menojen leikkauksiin. Pienikin kasvun piristyminen puolestaan saa ihmeitä aikaan. Vain yhden prosentin nopeampi talouskasvu 10 vuoden ajan alentaa julkista velkaa yli viidenneksen suhteessa talouden kokoon.

Kasvu ei kunnolla käynnisty myöskään 2020-luvulla ilman uudenlaista otetta politiikkaan. Hahmottelemme seuraavassa kahdenlaisia uudistusehdotuksia kasvun aikaansaamiseksi. Ne tulee toteuttaa nykyiseen hallitusohjelmaan kuuluvien rakenneuudistusten lisäksi. Ensimmäinen ryhmä koostuu konkreettisista ja nopeasti käyttöön otettavista uudistuksista, joita Etla ehdottaa välittömästi toimeen pantavaksi. Koska nämä eivät ole riittäviä ongelmamme huomioon ottaen, nostamme toisena ryhmänä pohdittavaksi myös jatkovalmistelua tarvitsevia ideoita. Ne antavat suunnan ja suuruusluokan sille, mitä kaikkea Suomi tarvitsee kasvun aikaan saamiseksi. Uudistusehdotukset koostuvat seuraavista kokonaisuuksista:

  • Investointikannusteet ja yritysverotuksen neutraalisuus
  • Kriisinsietokyky ja paikallinen sopiminen
  • Työn tarjonta ja asuntomarkkinat


Muistioita hallitukselle 2021 -työryhmän jäsenet:
Aki Kangasharju (Etlan toimitusjohtaja)
Antti Kauhanen (Etlan tutkimusjohtaja)
Heli Koski (Etlan tutkimusjohtaja)
Tero Kuusi (Etlan tutkimusjohtaja)
Markku Lehmus (Etlan ennustepäällikkö)
Olli Ropponen (Etlan tutkimuspäällikkö)
Tarmo Valkonen (Etlan tutkimusneuvonantaja)

Julkaisun tietoja

Päiväys
01.04.2021
ISBN
978-951-628-741-9 (PDF)
Sivuja
13
Kieli
Suomi