Missing Growth in Finland

Anttila Juho

Abstract

This study investigates the extent of ’missing growth’ in Finland due to upward bias in the cost-of-living measurement. This upward bias, as documented by Aghion et al. (2017), results from the quality adjustments that statistical offices use for entering and exiting products. This bias is estimated using a method by Aghion et al. (2017), which is based on establishments’ entry- and exit-dynamics. The baseline result suggests an average missing growth of 0.69 percentage points over the years 2006–2013. Additionally, product- and establishment-level data are used to study the identification assumptions behind the market share method. This study’s results raise some concerns regarding the validity of these assumptions.

Puuttuva kasvu Suomessa

Tiivistelmä

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan elinkustannusten mittaamisessa esiintyvästä harhasta johtuvan ”puuttuvan kasvun” suuruutta Suomessa. Tämä harha, kuten Aghion ym. (2017) esittävät, on seurausta tilastoviranomaisten uusiin ja poistuviin tuotteisiin käyttämästä laatukorjauksesta. Harhan suuruus estimoidaan käyttämällä Aghionin ym. (2017) menetelmää, joka perustuu suomalaisten uusien ja poistuvien toimipaikkojen markkinaosuuksien kehitykseen. Benchmark-tuloksen mukaan vuosina 2006–2013 puuttuvan kasvun suuruus oli keskimäärin 0,69 prosenttiyksikköä vuodessa. Aghionin ym. (2017) tutkimuksen replikoinnin lisäksi tässä tutkimuksessa käytetään yksityiskohtaisempaa tuote-toimipaikka-aineistoa, joka mahdollistaa keskeisen markkinaosuusmenetelmän taustalla olevan oletusten tarkastelun. Tulokset osoittavat, että kyseiset oletukset ovat mahdollisesti ongelmallisia.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Kilpailukyky ja tuotevalikoimat
Tutkimusryhmä
Kasvu, kansainvälinen kauppa ja kilpailu
Sarja
ETLA Working Papers 60
Päiväys
24.08.2018
Avainsanat
Inflaation mittaaminen, Luova tuho, Talouskasvu
Keywords
Inflation measurement, Creative destruction, Economic growth
ISSN
2323-2420, 2323-2439 (Pdf)
JEL
O3, O4
Sivuja
21
Kieli
Englanti