Liikenneinfrastruktuurin rahoittamiseen tarvitaan uusia välineitä

Hyytinen AriMäättänen NikuVihriälä Vesa

Tiivistelmä

Sähköautojen yleistymisen myötä polttoaineverojen tuotto saattaa kääntyä jo lähivuosina laskuun. Samanaikaisesti itseohjautuvat autot ja ns. smart mobility -palvelut edellyttävät uudenlaisia investointeja liikenneinfrastruktuuriin. Investointitarpeet kasvavat myös kaupungistumisen takia. Liikenteeseen liittyvät investointitarpeet siis näyttävät kasvavan samaan aikaan kun sen tuottamat verotulot pienenevät ja julkinen talous on muutenkin tiukoilla.

Näihin haasteisiin kannattaa varautua valmistelemalla tiemaksujen käyttöönottoa Jorma Ollilan johtaman työryhmän vuonna 2013 esittämien suuntaviivojen mukaisesti. Nykyaikaista paikannusteknologiaa hyödyntävät tiemaksut mahdollistaisivat myös tien käytön hinnan säätelemisen ruuhkautumisen mukaan, mikä sujuvoittaisi kaupunkiliikennettä ja helpottaisi kaupunkisuunnittelua.

Liikenneinvestointien rahoittamista tulisi helpottaa myös kiristämällä kiinteistöverotusta. Kiinteistöverotus on hyvä tapa verottaa osa liikenneinvestointien synnyttämästä maan ja asuntojen arvonnoususta.

Myös yksityistä rahoitusta hyödyntävät ns. elinkaarimallit saattavat olla hyödyllisiä infrastruktuurin rahoituksessa. Se, että valtio yleensä saa rahoitusta halvemmalla kuin yksityinen, ei välttämättä tee elinkaarimallista kalliimpaa, sillä elinkaarimalli siirtää riskejä valtiolta (veronmaksajilta) yksityisille rahoittajille.

Finland Needs New Ways of Financing Transport Infrastructure

Abstract

Motor fuel tax revenue is likely to decrease in the coming years because of the shift to electric cars. At the same time, self-driving cars and so-called smart mobility -services require new type of investments into road infrastructure. The concentration of population in urban centres also adds to the investment needs. In other words, investment needs for transport infrastructure are increasing while the tax revenue generated by road traffic is decreasing.

To tackle this challenge, Finland should start preparing a road fee system based on a modern positioning technology. A well-designed road fee system would allow for congestion charges thereby also helping urban planning.

We should also increase property taxes to tax a higher share of land and house value increases due to transport infrastructure investments.

Public-private-partnerships may also be useful in transport infrastructure investments. The fact that the government can usually borrow at a lower rate than private businesses does not imply that private financing is more expensive. This is because in a public-private-partnership, the private sector is expected to bear some of the risks.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA Muistio - ETLA Brief 70
Päiväys
23.08.2018
Avainsanat
Liikenne, infrastruktuuri, käyttäjämaksut, kiinteistövero, elinkaarimallit
Keywords
Transport, infrastructure, user charges, property tax, ppp
ISSN
2323-2463
JEL
R41, R42, R53
Sivuja
9
Kieli
Suomi