Innovointi, luova tuho ja tuottavuus

Teknologisen eturintaman maana Suomen taloudellinen menestys riippuu olennaisesti kahdesta tekijästä: 1) kuinka paljon maassa tehdään radikaaleja innovaatioita ja 2) kuinka nopeasti tuotannontekijät siirtyvät innovaatiotoiminnassa onnistuneiden yritysten käyttöön. Menestystä voidaan edesauttaa huolehtimalla riskinoton kannustimista, rahoitusmarkkinoiden tehokkuudesta ja työmarkkinoiden joustavuudesta. Samalla on hyväksyttävä, että innovaatioiden luomat uudet, aikaisempaa tuottavammat työpaikat tuhoavat vanhoja työpaikkoja. Kysymys on niin kutsusta luovasta tuhosta.

Päiväys: 19.03.2014
Sivuja: 7
Kieli: Suomi
ISSN: 2323-2463
2323-2463
ETLA Muistio – ETLA Brief 25