ICT ja palvelut. Näkökulmia tuottavuuden kehittämiseen

Castrén LauraKauhanen AnttiKulvik MarttiKulvik-Laine SiljaLönnqvist AnttiMaijanen SirpaMartikainen OlliPalvalin MiikkaPeltonen IlonaRanta PaulaVuolle MaijuZhan Ye

Tuottavuuden nostaminen on otettu lähes kaikkien hyvinvointi-, työllisyys- ja talouskasvuohjelmien keskeiseksi teemaksi. Tuottavuuden nostamispaineet kohdistuvat erityisesti palvelusektoriin, koska palveluiden osuus kansantaloudesta on kasvamassa ja koska palveluiden tuottavuuden kasvattamispotentiaali on käytettävissä olevan vertailutiedon perusteella suuri.

Palveluiden tuottavuuden kehittäminen edellyttää uusia toimintatapoja, prosessimuutoksia ja uuden teknologian hyödyntämistä. Toimintatapoja ja teknologiaa tulee kehittää samanaikaisesti, sillä teknologian tuottavuusvaikutukset syntyvät toiminnan muutosten kautta.

Tämä kirja käsittelee tuottavuuden kehittämistä ja mittaamista palvelusektorilla. Pääpaino on palveluprossien kehittämisessä ja sitä tukevien menetelmien ja työkalujen esittelyssä. Erityinen rooli on sillä,miten ICT tukee tuottavuutta parantavia toimintatapoja.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA B 259
Päiväys
09.12.2013
ISSN
0356-7443
Sivuja
141
Kieli
Suomi