Harsoja ja hallintoa – Terveysarvoketjujen anatomiaa

Kotiranta AnnuKulvik MarttiMaijanen SirpaSeppälä Timo

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen kehittämä arvoketjuanalyysi on saanut ansaittua huomiota sekä yrityksiltä, julkiselta hallinnolta että kansainvälisiltä kauppajärjestöiltä. Tässä raportissa pureudutaan ETLAn arvoketjuanalyysityökaluilla terveydenhuollon palveluihin, sillä nykyisen sote-uudistuksen tueksi tarvitaan monenlaisia mittareita ja uudenlaisia avauksia. Kirjan alussa esittelemme ETLAssa käytettyjä arvoketjuanalyysimenetelmiä ja sovellamme niitä kolmeen terveydenhuollon palveluun: hampaan kahden pinnan paikkaukseen (perusterveydenhuolto), nivustyrän avoleikkaukseen (kiireetön erikoissairaanhoito) ja aivovaltimotukoksen liuotushoitoon (kiireellinen vaativa erikoissairaanhoito). Tarkastelemme myös arvonlisää ja siitä johdettuja mittareita sekä arvonlisäanalyysiä terveydenhuollon tuottavuuden mittaamisen, rakenteellisten ratkaisujen ja kustannusten hallinnan tukena. Tulostemme valossa arvoketjuanalyysi on helposti sovellettavissa makrotasolla, mutta mikrotasolla ongelmana on terveydenhuollon nykymuotoisten tietojärjestelmien sirpaleinen tiedontuotto. Arvoketjutarkastelu nosti esille sen, että arvonluonti terveydenhuollossa on hyvin paikallista, olipa tuottajana yksityinen tai julkinen toimija. Tulevaisuudessa menetelmää tulisi kehittää sellaisten terveydenhuollon palvelujen tarkasteluun joilla ei ole loppupistettä, kuten kroonisten sairauksien hoidollinen elinkaari.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA B 271
Päiväys
08.06.2016
Avainsanat
Terveydenhuolto, arvonlisä, arvoketju, mittarointi, potilas, rakenteelliset ratkaisut, kustannussäästöt
ISSN
0356-7443
ISBN
978-951-628-665-8 (nid.)
978-951-628-666-5 (pdf)
Sivuja
105
Hinta
24 €
Painoversion saatavuus
Saatavilla
Kieli
Suomi
Liitteet
ETLA-B271-Executive-summary.pdf
Harsoja_ja_hallintoa_presentaatio_080616.pdf