Financial Technology for Industrial Renewal

Adriaens PeterTahvanainen Antti-Jussi

Kirjassa esittellään uudenlainen sijoitusinstrumentti. Instrumentti valjastaa niin institutionaalisten suursijoittajien kuin julkisten toimijoiden pääomapanoksia perinteisten teollisuusalojen uudistamiseen ja uusien teollisten ekosysteemien kasvun edistämiseen markkinaehtoisella tavalla. Yhdistelemällä neljä erilaista pääomaluokkaa – lainoja, riskipääomaa, velkakirjoja, ja osakkeita – yksittäisissä, temaattisissa portfolioissa saadaan rahoitus kohdennettua tehokkaasti niin pienten kuin suurten yritysten eriäviin rahoitustarpeisiin.

Yhteistyössä varainhallintayhtiöiden, institutionaalisten sijoittajien, julkisten kehitysorganisaatioiden ja muiden hyödyntäjien kanssa on kehitetty prosessi, jolla (i) tunnistetaan uusia, kasvavia teollisuusekosysteemejä ja niissä toimivia yhtiöitä, (ii) arvioidaan yhtiöiden sijoitettavuus, (iii) suunnitellaan rakenne ja sijoitushypoteesi monipääomaluokkaisille, temaattisille portfoliolle (Multi-Asset Renewal Fund), ja (iv) arvioidaan portfolion riski- ja tuottoasteet sen markkinalähtöisen käyttöönoton edistämiseksi.

Testiympäristönä kehitystyölle on hyödynnetty kolmea eri ekosysteemiä suomalaisen cleantechin ympäristössä. Näihin kuuluvat älykkäät verkot, älykäs liikenne ja vihreä kemia. Sijoitusinstrumentin ja sen käyttöönoton lisäksi kirjassa tarjotaan myös strategisia johtopäätöksiä suomalaisen cleantechin kilpailukyvyn parantamiseksi.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Towards Value Capture and Investibility – A Roadmap for Finnish Cleantech [Completed]
Tutkimusryhmä
Yritysten uudistuminen
Sarja
ETLA B 272
Päiväys
16.06.2016
ISSN
0356-7443
ISBN
978-951-628-669-6 (nid.)
978-951-628-670-2 (pdf)
Sivuja
270
Hinta
29 €
Painoversion saatavuus
Saatavilla
Kieli
Englanti