Digibarometri 2016: Suomi kärkeen!

Castren KlausHonkanen MikkoHäme LauriKortelainen AleksiPajarinen MikaPihlaja JaakkoRouvinen PetriSeppälä Timo

Tämä barometri on digitaalisen Suomen kuvaaja ja ennustaja. Vuosittaisena katsauksena se kertoo kansakunnan ”digitaalisen asennon” ja siinä tapahtuneet muutokset. Se ottaa myös kantaa siihen, mitä pitäisi tehdä paremman digitaalisen tulevaisuuden eteen.

Tähän mennessä julkaistut Digibarometrit tarjoavat ikkunan Suomen viimeaikaiseen kehitykseen. Suomi reagoi myöhässä digitaaliseen murrokseen mutta otti takamatkalta kelpo loikan kohti eturintamaa. Hyvästä kiristä huolimatta Suomen haasteena on edelleen digitalisaation syvällisempi soveltaminen. Erityisesti kaivataan digitaalisesti vetovoimaisia edelläkävijäyrityksiä, jotka pystyvät houkuttelemaan soveltajia, kehittäjiä ja asiakkaita maailmalta luomaan yhdessä uutta lisäarvoa koko verkostolle. Tässä on keskeistä hyödyntää digitaalisia alustoja, joiden soveltamisessa Suomella on vielä paljon parannettavaa.

Digibarometrissa verrataan laajaa maajoukkoa kolmella tasolla ja kolmella sektorilla. Ajantasaisten ja sisällöllisesti sopivien mittareiden löytäminen on ollut jatkuva haaste. Vaikka itse Digibarometrin laskelmiin jää pieni tilastoviive, kaikki tämän barometrin kolme teemaosiota perustuvat osin tai kokonaan keväällä 2016 tehtyihin havaintoihin.

Julkaisun tietoja

Päiväys
16.06.2016
ISBN
978-951-628-668-9 (pdf)
Sivuja
72
Painoversion saatavuus
Saatavilla
Kieli
Suomi
Julkaisu ladattavissa
www.digibarometri.fi