Älykkäät sähköverkot avaavat mahdollisuuksia teolliseen uudistumiseen

Suomalaisilla yrityksillä on hyvät mahdollisuudet rakentaa älykkäiden sähköverkkojen ympärille ekosysteemi, joka tarjoaa vanhoille yrityksille tilaisuuden uudistua ja aloittaville uusille yrityksille mahdollisuuden kasvaa. Tämä ilmenee Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tutkimuksesta, jonka loppuraportti Financial Technology for Industrial Renewal julkistettiin torstaina. Raportin ovat kirjoittaneet Michiganin yliopiston professori Peter Adriaens ja Etlan tutkimuspäällikkö Antti Tahvanainen.

Suomessa on vahva sähkötekninen teollisuus. Voimayhtiöt ovat toimineet pitkään avoimilla ja kilpailluilla sähkömarkkinoilla, ja ovat ottaneet käyttöön älykkäitä ratkaisuja kohentaakseen kilpailukykyään. Sama koskee myös telekommunikaatiosektoria. Teleoperaattoreilla on ollut aikaa ja kannustimia kehittää älykkäitä palveluita vaativalle asiakaskunnalle.

Etlan tutkimuksen mukaan sekä olemassa olevat suuret yritykset että kasvuhakuiset pienet ja keskisuuret yritykset voisivat hyötyä synergisistä kumppanuuksista älykkäiden sähköverkkojen rakentamisessa. Vakiintuneet yritykset saisivat sitä kautta käyttöönsä uusien yritysten erikoistuneen osaamisen. Uudet yritykset saisivat puolestaan vipuvoimaa kasvuun suurten yritysten vahvasta markkina-asemasta.

Kumppanuuksien syntymistä voitaisiin vauhdittaa hyödyntämällä välittäjiä, jotka etsivät startup-yrityksiltä ratkaisuja suurten yritysten innovointitarpeisiin. Toinen tapa on tukea pilottihankkeita, jotka osoittavat kehittyvien ekosysteemien toimintakykyisyyden uskottavassa mittakaavassa. Kolmas tapa on edistää tietojärjestelmien keskinäistä liitettävyyttä, jotta niiden integroiminen läpi koko arvoketjun voisi tapahtua mahdollisimman kustannustehokkaasti.

Älykkäiden sähköverkkojen lisäksi älyliikenne tarjoaa mahdollisuuden luoda ekosysteemejä, joihin tukeutuen suomalaiset yritykset voivat uudistua ja kasvaa. Perustelut ovat pitkälti samoja kuin älykkäiden sähköverkkojen osalta. Myös älyliikenteen ekosysteemien kehitystä voitaisiin edistää luomalla lainsäädäntöteitse yleispäteviä standardeja, jotka mahdollistavat tietojärjestelmien kustannustehokkaan yhteen liittämisen.

Etlan tutkimushankkeen toinen puoli oli tunnistaa aloja, joilla on lupaavia mahdollisuuksia teollisen rakenteen uudistamiseen. Toinen puoli oli kehittää rahastomalli, joka parantaa institutionaalisten sijoittajien, esimerkiksi eläkevakuutusyhtiöiden mahdollisuuksia osallistua teollisen uudistamisen rahoittamiseen.

Tutkimushankkeen loppuraportissa esitellyt MARF (Multi-Asset Renewal Fund) -rahastot ovat riittävän suuria, hajautettuja ja likvidejä sekä mahdollistavat pitkäaikaisen sijoittamisen, joten ne ovat houkutteleva sijoitusvaihtoehto muun muassa eläkerahastoille. Rahastot tarjoavat kilpailukykyisen tuoton ja tukevat samalla talouden kehitystä sekä teollisten klusterien ja toimialojen uudistumista.

Paitsi että rahastojen sijoituskohteet seulotaan Etlan tutkimuksessa esiteltyjä taloudellisia ja muita mittareita käyttäen, ne hyödyntävät julkista rahoitusta tavalla, joka pienentää sijoitussalkussa olevien pk-yrityslainojen riskiä. Rahastot tarjoavat mahdollisuuden saada yksityisten pääomasijoitusten tuotto yrityslainojen riskillä, ja sopivat siten hyvin eläkerahastojen sijoitusstrategioiden riskiprofiiliin.

Julkaisu:
Adriaens, Peter – Tahvanainen, Antti: Financial Technology for Industrial Renewal. ETLA B 272.

Lisätietoja:
Peter Adriaens, mp. 046 851 0504
Antti Tahvanainen, puh. 609 90261, mp. 044 535 1797, antti.tahvanainen@etla.fi

Hae tiedote pdf-tiedostona.