Emerging Trade Battlefield with China: Export Competition and Firm’s Coping Strategies

Nilsson Hakkala KatariinaPan Yao

Abstract

This paper analyzes how intensified Chinese export competition affects the exports and product ranges of firms from Finland. Using a novel identification strategy that exploits changes in Chinese export policies, we find that Chinese export competition reduces aggregate product-level exports. Firm-level analysis further shows that Chinese competition leads to substantial price cuts to retain market shares, especially for homogeneous products. In addition, we also discover that firms respond to the increased level of Chinese export competition by dropping their marginal products. Taken together, these results highlight the importance of export competition with China for developed countries.

Kehittyvä kauppataistelukenttä Kiinan kanssa: vientikilpailu ja yritysten selviytymisstrategiat

Tiivistelmä

Tässä tutkimuksessa selvitetään, miten lisääntynyt vientikilpailu Kiinan kanssa vaikuttaa suomalaisyritysten vientiin sekä tuotevalikoimaan. Käyttämällä uutta Kiinan vientipolitiikan muutoksia hyödyntävää tunnistamisstrategiaa havaitsemme, että Kiinan vientikilpailu vähentää suomalaisyritysten tuotteiden kokonaisvientiä. Yritystason analyysi osoittaa, että kilpailu Kiinan kanssa johtaa merkittäviin hinnanalennuksiin markkinaosuuksien ennallaan pitämiseksi, erityisesti homogeenisten tuotteiden osalta. Lisäksi tutkimuksessa havaitaan, että yritykset reagoivat Kiinan kanssa lisääntyneeseen vientikilpailuun lopettamalla niille vähemmän tärkeiden tuotteiden viennin. Tutkimuksen tulokset korostavat Kiinan kanssa käytävän vientikilpailun merkitystä kehittyville maille.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Kansainvälinen kauppa ja sijoitukset
Tutkimusryhmä
Kasvu, kansainvälinen kauppa ja kilpailu
Sarja
ETLA Working Papers 71
Päiväys
30.10.2019
Avainsanat
Kauppavirrat, Vientikilpailu, Yritystaso, Tuotevalikoima, Kiina
Keywords
Trade flows, Export competition, Firm-level, Product mix, China
ISSN
2323-2420, 2323-2439 (Pdf)
JEL
F14, F15, F61, L25
Sivuja
44
Kieli
Englanti