Service Imports, Workforce Composition, and Firm Performance: Evidence from Finnish Microdata

Ariu AndreaNilsson Hakkala KatariinaJensen J. BradfordTamminen Saara

Abstract

This paper uses unique Finnish firm-level micro data on service imports, workforce composition, and firm characteristics to examine changes in employment composition and performance of Finnish service importers during a period of a significant increase in services imports (2002–2012). We use world service export supply shocks, which we allocate to firms based on their highly specialized service input structure, as an instrument to identify the impact of service offshoring. We find that firms that increase imports of service inputs reduce employment of low-skill service workers, increase employment of (high-skilled) managers, and improve their performance in terms of sales (turnover), assets, service exports, and firm survival. The employment composition and performance responses to service imports differ across firms in the manufacturing sector and those in the service sector.

Palveluiden tuonti, työvoiman rakenne ja yritysten suorituskyky: tuloksia suomalaisesta mikroaineistosta

Tiivistelmä

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan muutoksia suomalaisten palveluita maahantuovien yritysten työllisyysrakenteessa ja suorituskyvyssä vuosina 2002–2012, jolloin palveluiden tuonti lisääntyi huomattavasti. Tutkimuksessa hyödynnetään ainutlaatuista suomalaista yritystason mikroaineistoa palveluiden tuonnista, työvoiman rakenteesta sekä yritysten ominaispiirteistä. Palveluiden ulkoistamisen vaikutusten tunnistamiseksi käytämme instrumenttina palveluviennin maailmanlaajuisia tarjontasokkeja, jotka jaetaan yrityksille niiden palveluiden tuotantopanosrakenteiden perusteella. Tuloksien perusteella yritykset, jotka lisäävät palveluiden tuontia, vähentävät matalasti koulutettujen palvelutyöntekijöiden määrää ja toisaalta palkkaavat enemmän johtavan tason työntekijöitä. Nämä yritykset myös parantavat suorituskykyään myynnin määrällä, varallisuudella, palveluiden viennillä sekä markkinoilla selviytymisellä mitattuna. Palveluiden tuonnista seuraavat työvoiman rakenteen ja suorituskyvyn muutokset ovat erilaisia riippuen siitä, toimivatko yritykset tavara- vai palvelutuotantoaloilla.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Kansainvälinen kauppa ja sijoitukset
Tutkimusryhmä
Kasvu, kansainvälinen kauppa ja kilpailu
Sarja
ETLA Working Papers 70
Päiväys
30.10.2019
Avainsanat
Palveluiden ulkoistaminen, Työllisyys, Yritysten suorituskyky
Keywords
Service offshoring, Employment, Firm performance
ISSN
2323-2420, 2323-2439 (Pdf)
JEL
F10, F14, L80
Sivuja
39
Kieli
Englanti