Etla: Kiinan vientikilpailu on uhka myös suomalaisille yrityksille

Kiinan kasvava vientikilpailu on vähentänyt suomalaisyritysten kokonaisviennin arvoa hintojen laskun kautta, käy ilmi tänään julkaistusta Etla-tutkimuksesta. Analyysi osoittaa, että yritykset laskevat tuotehintoja, jotta markkinaosuudet voitaisiin säilyttää Kiinan kilpailun kiristyessä. Hintavaikutus on suurempi tuotteille, jotka kilpailevat ennemmin hinnoilla kuin laadulla tai brändillä. Kilpailun kiristyessä yritykset muuttavat myös vientituotteiden valikoimaansa ja keskittyvät tärkeimpiin vientituotteisiinsa.

Kiinan tuotanto on noussut yhä korkeammalle arvoketjun tikkailla. Lisääntynyt kilpailu uhkaa nyt myös pidemmälle jalostettuja tuotteita, jotka ovat tärkeitä vientituotteita niin Suomelle kuin muillekin kehittyneille talouksille. Kiinan vientikilpailu syrjäyttää jo aggregaattitasolla suomalaisten tuotteiden vientiä niissä maissa, joihin molemmat maat vievät samoja tuotteita.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tuoreen tutkimuksen, ja tänään julkaistun ETLA Muistion mukaan Kiinan kilpailun vaikutus vientituotteiden hintoihin on tärkeä suomalaisen tuote- ja maakohtaisen kokonaisviennin arvoa supistava mekanismi. Kiinan kilpailun kiristyessä yritykset laskevat tuotehintoja markkinaosuuksien säilyttämiseksi. Hintavaikutus on myös suurempi tuotteille, jotka kilpailevat hinnoilla pikemmin kuin laadulla ja tuotebrändillä. Etlan tutkimuspäällikön Katariina Nilsson Hakkalan ja Aalto-yliopiston apulaisprofessorin Yao Panin tutkimus Emerging Trade Battlefield with China: Export Competition and Firm’s Coping Strategies” (Working Papers 71) (ETLA Muistio 83) paljastaa myös yritysten sopeutumis- ja selviytymisstrategiota, joita ei havaita maa- ja tuotetason analyysissä.

Yritysten sopeutumisstrategiana on ollut mm. vientituotevalikoiman muuttaminen. Kiinan kilpailun kasvaessa yritykset ovat siis muuttaneet valikoimaansa keskittymällä viemään tuotteita, jotka ovat suhteellisesti tärkeämpiä yritysten globaalissa kokonaisviennissä. Vähemmän tärkeiden tuotteiden viennistä luovuttiin kokonaan niillä markkinoilla, joilla Kiinan kilpailu kiristyi.

– Yritystasolta paljastuu, että yritykset sopeutuvat kiristyneeseen kilpailuun sekä pudottamalla hintoja että keskittämällä vientiä tärkeimpiin vientituotteisiinsa. Lisääntynyt kilpailu Kiinan taholta uhkaa nyt myös pidemmälle jalostettuja suomalaisia tuotteita. Olisikin tärkeää, että politiikkatoimet keskittyisivät tukemaan esimerkiksi laadulla ja brändillä kilpailevien hyödykkeiden tuotannon ja viennin kasvua, Etlan Katariina Nilsson Hakkala korostaa.

Eritellyt, ns. heterogeeniset tuotteet, jotka kilpailevat ominaisuuksilla, kuten laatu, brändi ja yrityskohtainen osaaminen, pärjäävät paremmin vientikilpailussa hintoja laskematta. Näissä tuotteissa myös kotimaisen arvonlisän osuus on korkeampi. Kiinan kasvavan viennin uhkaa suomalaisyrityksille voidaankin torjua parhaiten T&K:lla, joka tähtää nimenomaan korkean arvonlisän tuotteiden tuotantoon ja vientiin. Tutkimus- ja tuotekehitysinvestointien jatkuva tukeminen sekä yrityksissä että julkisella sektorilla on yksi tärkeimmistä politiikkatoimista, joka synnyttää uusia kilpailukykyisiä korkean osaamisen vientituotteita, Etla korostaa.

 

Nilsson Hakkala, Katariina ja Pan, Yao:Emerging Trade Battlefield with China: Export Competition and Firm’s Coping Strategies”  (Working Papers 71) sekä ”Kiinan vienti on uhka myös suomalaisten yritysten vientimarkkinoilla” (ETLA Muistio 83)

 

Lisätiedot:

Tutkimuspäällikkö Katariina Nilsson Hakkala, ETLA, p. 040 3045563 (WhatsApp) tai +63 917 8752511 (tavoitettavissa ennen klo 14), katariina.nilsson.hakkala@etla.fi