Etla: Vapaaehtoisista vakuutuksista lisäturvaa vanhuuden ajan menoihin

Suurten ikäluokkien ikääntyminen on jopa kaksinkertaistamassa yli 80-vuotiaiden määrän seuraavan parinkymmenen vuoden aikana. Elinajan pitenemisen vuoksi vanhimpien ikäluokkien koon kasvu jatkunee sen jälkeenkin, samaan aikaan vanhusten yksinasuminen yleistyy. Vanhustenhoidon kannalta lähitulevaisuus merkitsee siis kustannusten kasvua ja huomattavaa lisätyövoiman tarvetta hoivaan. Tänään julkaistun Etlan selvityksen mukaan ikääntyvillä tulisi olla mahdollisuus halutessaan täydentää julkista hoivalupausta myös vapaaehtoisilla vakuutuksilla.

Hyvinvointivaltioissa vanhuuden ajan hyvinvoinnin turvaaminen on nähty perinteisesti yhteiskunnan tehtävänä. Osa kansalaisista haluaa kuitenkin parempia palveluita ja enemmän valinnanvaraa kuin mitä yhteisin varoin ollaan valmiita rahoittamaan. Siksi on perusteltua, että halutessaan ikääntyvä voisi myös täydentää julkisia palveluja ja omaishoitoa omilla säästöillään. Yksityinen varautuminen voi samalla pienentää julkisia hoivamenoja, esimerkiksi lisäämällä sellaisten kotipalveluiden käyttöä, jotka lykkäävät ympärivuorokautisen laitoshoivan tarvetta.

Yksityinen varautuminen kannattaisi usein toteuttaa vakuutusten avulla, esitetään tänään julkistetussa Etlan selvityksessä. Etlan tutkimusjohtajan Niku Määttäsen ja tutkimusneuvonantajan Tarmo Valkosen selvityksessä ”Yksityinen varautuminen hoivan rahoitusta täydentämässä” (ETLA Raportti 98) kuvataan eläke- ja hoivavakuutuksista saatavaa hyötyä sekä vakuutusmarkkinoiden syntymisen ehtoja.

– Vanhuuden ajan kulutuksen ja julkisen hoivan täydentäminen vapaaehtoisten vakuutusten avulla voisi parantaa erityisesti monien keskituloisten hyvinvointia. Palvelutarpeeseen varautuminen pelkästään omilla säästöillä voi osoittautua joko täysin tarpeettomaksi tai hyvin riittämättömäksi, sillä hoivan tarvetta ja eliniän pituutta ei voi tarkasti ennakoida. Yksityisillä hoiva- ja eläkevakuutuksilla voitaisiin varmistaa, että rahaa jää muuhunkin kuin kuntien perimiin asiakasmaksuihin, toteaa Etlan tutkimusneuvonantaja Tarmo Valkonen.

Yhteiskunta voi edesauttaa – tai hankaloittaa – eläke- ja hoivamarkkinoiden syntymistä. Sote-uudistukseen liittyvä julkisen hoivalupauksen yhtenäistäminen sekä vakuutuskorvausten vaikutus hoivan asiakasmaksuihin ovat keskeisiä lähivuosina päätettäväksi tulevia asioita.

– Julkisen hoivalupauksen yhtenäistäminen helpottaisi julkisen hoivalupauksen täydentämistä yksityisillä vakuutuksilla. Jos tässä epäonnistutaan, tai jos yksityiset vakuutuskorvaukset ulosmitataan korkeampina asiakasmaksuina, vapaaehtoisten elinikäisten eläke- ja hoivavakuutusten markkinoita ei synny, toteaa Etlan tutkimusjohtaja Niku Määttänen.

Vakuutusturvan hankkiminen ei tutkijoiden mukaan välttämättä edellytä lisäsäästämistä. Moni voisi rahoittaa vakuutusturvaa purkamalla asuntovarallisuuttaan eli esimerkiksi muuttamalla pienempään asuntoon tai vuokralle.

Nyt julkaistun tutkimuksen on rahoittanut Finanssiala ry.

Määttänen, Niku & Valkonen, Tarmo: Yksityinen varautuminen hoivan rahoitusta täydentämässä. (Etla Raportti 98)

Lisätietoja:

Tutkimusjohtaja Niku Määttänen, Etla, p. 041 545 6721, niku.maattanen@etla.fi 

Tutkimusneuvonantaja Tarmo Valkonen, p. 050 329 6014, tarmo.valkonen@etla.fi