Access to Business Subsidies: What Explains Complementarities and Persistency?

Tässä tutkimuksessa käytetyn laajan yritystukien jakamista Suomessa vuosina 2004-2008 koskevan aineiston analyysi osoittaa, että suurilla, kerran tukea saaneilla yrityksillä on taipumusta pysyä yritystukien piirissä. Suuret yritykset jatkavat muita todennäköisemmin sekä vain yhden organisaation tuen että useamman organisaation samanaikaisen tuen piirissä. Suuret yritykset siirtyvät myös jonkin organisaation tuen piiristä toisen organisaation tukien käyttäjiksi pieniä yrityksiä todennäköisemmin. Aineistoanalyysin perusteella havaitaan myös toinen mielenkiintoinen suomalaisen yritystukijärjestelmän piirre : havaittu tukien saamisen jatkuvuus liittyy osittain organisaatiokohtaisiin kantaasiakkaisiin. Yrityksen koko liittyy positiivisesti yrityksen todennäköisyyteen olla minkä tahansa rahoittajaorganisaation kanta-asiakas, kun taas kanta-asiakkaiden muiden yrityskohtaisten ominaisuuksien osalta löytyy organisaatiokohtaisia eroavaisuuksia. Tämän lisäksi joukko yrityksiä – johon suuret yritykset kuuluvat muita todennäköisemmin – saa tukia samanaikaisesti usealta eri organisaatiolta useiden vuosien ajan. Tämä, kuten myös organisaatiokohtaisten kanta-asiakkaiden olemassaolo, on vastoin yritystukijärjestelmän perusperiaatetta tarjota väliaikaista tukea sitä tarvitseville yrityksille.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1226
Päiväys
2010
Avainsanat
yritystuet, täydentävyys, transitiot, pysyvyys
Keywords
public subsidies, complementarities, transitions, persistency
JEL
L53,O25
Sivuja
16
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Englanti