Evaluating National Innovation Systems – Key Insights from the Finnish Innoeval Survey

Kotiranta AnnuNikulainen TuomoTahvanainen Antti-JussiDeschryvere MatthiasPajarinen Mika

Tämä selvitys tarjoaa uusia näkökulmia kansallisten innovaatiojärjestelmien tutkimukseen. Selvitys analysoi ja tiivistää 13 yksittäistä, innovaatiojärjestelmän eri toimijoille suunnattua kyselyä hyödyntäen laaja-alaisempaa lähestymistapaa kuin perinteiset tutkimukset, jotka usein keskittyvät järjestelmän rajattuihin osa-alueisiin tai toimijaryhmiin. Selvityksessä perehdytään erityisesti innovaatiojärjestelmän kompleksisuuteen, innovaatiotoiminnan ja -politiikan kysyntä- ja käyttäjälähtöisyyteen sekä alueellisuuteen, innovaatiotoiminnan kansainvälistymiseen, lupaavien kasvuyritysten saamaan julkiseen tukeen, ja koulutuspolitiikkaan. Tulokset ovat pääosin kuvailevia, ja niiden raportoinnissa keskitytään vain näistä merkittävimpiin. Selvitys sisältää tulosten lisäksi myös alkuperäiset kyselyrungot ja kyselyillä tuotettujen aineistojen tyhjentävät kuvaukset.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1196
Päiväys
2009
Avainsanat
kansallinen innovaatiojärjestelmä, arviointi, Suomi, kysely
Keywords
national innovation system, evaluation, Finland, survey
JEL
O30,O38
Sivuja
131
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Englanti