A Comparative Survey of Structural Characteristics of Finnish University Departments

Deschryvere Matthias

Vertaileva tutkimus yliopistojen laitosten rakenteellisistaeroista
Tässä kuvailevassa tutkimuksessa tarkastellaan valittujen tieteenalojen laitoksia suomalaisissa yliopistoissa ja verrataan niitä vastaaviin ulkomaisten yliopistojen laitoksiin Pohjoismaissa, Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa. Ensisijaisesti tutkimus tuottaa tietoa laitosten kokoeroista. Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan kansainvälistymistä, toteutuneita opiskeluaikoja ja tutkimuksen kaupallistamiseen liittyvää toimintaa. Tutkimus perustuu uuteen kyselyaineistoon, jossa laitokset on mahdollista erotella sekä tieteenalan että kansallisen paremmuusjärjestyksen mukaan. Tulokset osoittavat, että suomalaisten yliopistojen laitokset ovat suhteellisen pieniä tieteenalasta riippumatta. Ulkomaisten opiskelijoiden ja vaihto-opiskelijoiden osuus on myös verrattain pieni. Tulosten mukaan paremmin menestyvät laitokset ovat tyypillisesti suurempia kuin saman maan muut laitokset. Lisäksi havaitaan, että tutkijat suomalaisissa yliopistoissa osallistuvat suhteellisen aktiivisesti tutkimuksen kaupallistamiseen tähtäävään toimintaan.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1195
Päiväys
2009
Avainsanat
yliopisto, yliopiston laitos, tutkimus, koulutus, innovaatio
Keywords
universities, university departments, research, education, innovation
JEL
I23,I28,O31,O38
Sivuja
26
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Englanti