Unemployment Insurance Savings Accounts: An Overview

Valentini Fransesca

Tässä kirjallisuuskatsauksessa kuvataan työttömyysturvan järjestämistä henkilökohtaisten tilien avulla. Työttömyystilien perusajatuksena on pitää kirjaa elinkaaren aikana maksetuista maksuista ja työttömyyskorvauksista. Korvaukset veloitetaan omalta tililtä ja jos tilin saldo ei riitä, niin valtio lainaa tarvittavan määrän. Jos tilin saldo on positiivinen eläkkeelle jäätäessä, työntekijä saa summan itselleen. Negatiivinen saldo annetaan anteeksi. Tili parantaa kannusteita kahdella tavalla. Etuuksien nostaminen omalta tililtä johtaa siihen, että työntekijä sisäistää työttömyyskorvausten kustannukset. Lisäksi maksut omalle tilille ovat vähemmän veroluonteiset kuin nykyisessä työttömyysvakuutuksessa. Työttömyystili on nykyisin käytössä Chilessä ja sitä muistuttava erorahatili muun muassa Itävallassa ja monissa Latinalaisen Amerikan maissa.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1136
Päiväys
2008
Avainsanat
Työttömyysvakuutus, eroraha, säästötili, UISA, Chile
Keywords
unemployment insurance, savings accounts, UISA, Chile, severance pay reform, funded scheme
JEL
H53,H55,I38,J65,J68
Sivuja
44
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Englanti