Työolot ja tuottavuus – työpaikkavirtojen nosteessa vai puristuksessa?

Ilmakunnas PekkaJohansson EdvardMaliranta Mika

Laskelmat työpaikka- ja työntekijävirroista eivät anna merkkejä siitä, että Suomen yrityssektorin mikrodynamiikka olisi kiihtynyt ja alkanut näin tuhota suomalaisia työoloja. Työpaikkavirrat ovat säilyneet yllättävän vakaana jo vuodesta 1997 lähtien. Ne ovat kuitenkin sangen vilkkaat. Vuosittain yli 10 prosenttia työpaikoista tuhoutuu. Toisaalta samaan aikaan työpaikkoja on syntynyt vieläkin vilkkaampaan tahtiin, joten nettotyöllisyys on kehittynyt myönteisesti. Toimialan työpaikkavirtojen ja työolojen välillä ei ole nähtävissä selvää yhteyttä. Työpaikkavirrat edellyttävät työntekijöiden liikkuvuutta. Työntekijävirrat ovat kuitenkin yli kaksinkertaiset siihen nähden, mitä työpaikkavirtojen määrä edellyttäisi. Työpaikkavirrat ovat keskeinen osa sitä mekanismia, jonka kautta teknologioiden uusiutuminen ja tuottavuuden kasvu tapahtuu. Useissa tilanteissa 30–50 prosenttia toimialan tuottavuuden kasvusta tapahtuu tämän mekanismin kautta. Mekanismin häiriöillä voi siis olla huomattavia vaikutuksia tuottavuuden ja tätä kautta elintason kasvuun.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1134
Päiväys
2008
Keywords
job and worker flows, working conditions, productivity, technological change
JEL
J23,J28,O12
Sivuja
37
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Englanti