An Equity Perspective on Access to, Enrolment in and Finance of Tertiary Education

Asplund RitaBen-Abdelkarim OussamaSkalli Ali

Korkeakoulutukseen hakeutuminen ja opintojen rahoitus – vaikuttaako sosioekonominen asema?
Epäonnistuminen oikeudenmukaisen jakauman saavuttamisessa korkeakoulutukseen hakeutumisessa on kohdistanut huomion eurooppalaisten korkeakoulujärjestelmien rahoitukseen. Niihin sijoitetut julkiset tuet eivät ole onnistuneet vähentämään eroja eri sosiaaliluokista tulevien lasten hakeutumisessa korkeakoulutukseen, mikä on nähty vakuuttavana todisteena siitä, että korkeakoulutuksen rahoitusta tulee uudistaa paitsi tehokkuuden, myös oikeudenmukaisuuden näkökulmasta. Monissa Euroopan maissa näistä uudistuksista keskustellaan, niitä suunnitellaan tai niitä jo toteutetaan.
Rahoituslähteiden ja -mekanismien muutosten kautta saavutettava oikeudenmukaisempi pääsy yliopistokoulutukseen on haastava projekti jolla on pitkäaikaisia seurausvaikutuksia, joten se olisi suotavaa perustaa luotettavaan empiiriseen näyttöön. Tällöin herää kysymys, mitä teoreettinen ja empiirinen kirjallisuus sanovat asiasta. Kuinka vakava on vähempiosaisista sosiaaliluokista tulevien opiskelijoiden aliedustus? Onko tämä epätasa-arvoisuus muuttunut ajan kuluessa Euroopan maiden välillä tai sisällä? Mikä on rahoituksen rooli? Ovatko opintojen rahoitusjärjestelmiin useissa Euroopan maissa tehdyt muutokset parantaneet pienituloisista perheistä tulevien opiskelijoiden osallistumisastetta? Tämä katsaus pyrkii vastaamaan näihin tärkeisiin kysymyksiin kokoamalla yhteen saatavilla olevan näytön, vertaamalla sitä harjoitettuihin koulutuspolitiikkoihin ja osoittamalla yhä olemassa oleviin tietämyksen aukkoihin.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1098
Päiväys
2007
Avainsanat
hakeutuminen, korkeakoulutus, pääsy, rahoitus, sosioekonominen tausta
Keywords
access, equity, financing, tertiary education
JEL
I22
Sivuja
47
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Englanti