The Home Country Effects of Internationalisation

Lundan Sarianna M.

Kansainvälistymisen vaikutukset yrtysten kotimaahan
Globalisaation myötä yhä useammat maat ovat kansainvälisen yritystoiminnan eri muotojen koti- ja kohdemaina. Erityisesti yritysten kansainvälisten operaatioiden kohdemaahan suuntautuvat taloudelliset vaikutukset ovat olleet monen tutkimuksen kohteena. Huomattavasti vähemmän kirjallisuudessa on arvioitu yritysten kansainvälistymisen, ja erityisesti suorien investointien vaikutuksia yrityksen kotimaahan. Lisäksi näiden vaikutusten tutkimisessa on sovellettu useita eri lähestymistapoja. Tämän katsauksen tarkoituksena on tuoda yhteen kotimaavaikutuksia käsitteleviä tutkimuksen keskeisiä havaintoja, ja sitä kautta arvioida millä lailla globalisaation aikaan saamat muutokset vaikuttavat koti- ja ulkomaantoimintojen komplementaarissuusuhteen arviointiin.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1100
Päiväys
2007
Avainsanat
Suorat investoinnit, monikansalliset yritykset, globalisaatio, kotimaavaikutukset
Keywords
Foreign direct investment, multinational enterprises, globalisation, home country effects
JEL
D21,D24,F21,F23,M16
Sivuja
43
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Englanti