Should Finland Introduce an R&D Tax Credit? Reflections Based on Norwegian R&D Tax Policy

Møen Jarle

Yritysten t&k-toimintaa voidaan kannustaa valtion toimesta joko suorin tuin tai verotuksellisin keinoin. Verokannustimet ovat tulleet viime vuosikymmenten aikana yhä suositummiksi. Tässä raportissa analysoidaan näiden kahden kannustinmuodon etuja ja haittoja Norjan teknologiapolitiikasta saatujen kokemusten valossa. Raportissa luodaan katsaus meneillään olevaan arviointiin Norjan t&k :n verohyvitysjärjestelmästä ja pohditaan, olisiko Suomessa tarvetta ottaa käyttöön samankaltainen järjestelmä. Tuloksena todetaan, että t&k :n verokannustimet eivät ole tarpeellisia Suomessa. Jos Suomessa kuitenkin otetaan käyttöön t&k :n verokannustimet, niin ne pitäisi rajata pieniin ja keskisuuriin yrityksiin.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1097
Avainsanat
teknologiapolitiikka, t&k-tuet, verokannustin, Suomi, Norja
Keywords
R&D policy, R&D subsidy, R&D tax credit, Finland, Norway
JEL
H25,O38
Sivuja
14
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Saatavilla
Kieli
Englanti