Suomalaiset yritykset Tššekin, Slovakian, Unkarin ja Slovenian markkinoilla

Kaitila VilleNikula NuuttiKarsai Judit

Tutkimuksessa tarkastellaan suomalaisten yritysten kokemuksia ja tulevaisuuden liiketoimintanäkymiä Tššekissä, Slovakiassa, Unkarissa ja Sloveniassa (KIE4-maat). Tutkimuksessa arvioidaan ensin näiden maiden talouden tilaa ja kehityssuuntaa. Mailla on erilaisia kansantaloudellisia haasteita. Tämän jälkeen analysoidaan tekemämme yrityskyselyn tulokset. Kysely suunnattiin KIE4-maiden markkinoilla toimiville suomalaisyrityksille. Tulosten mukaan kasvavat paikalliset markkinat ja maiden EU-jäsenyys ovat tärkeimmät liiketoimintaa tukevat tekijät. Kyselyyn vastanneet yritykset aikovat edelleen laajentaa toimintaansa KIE4-maissa. Haastattelimme lisäksi erikseen joidenkin suomalaisten Unkarissa tuotannollista toimintaa harjoittavien yritysten johtoa. Tutkimuksessa on lisäksi unkarilaisen tutkijan tarkastelu Unkarin talousnäkymistä sekä maan investointi- ja yritysilmapiiristä. KIE4-maiden markkinoiden koko ja kasvupotentiaali ovat suomalaisille yrityksille mahdollisuus. Jatkossa kilpailu paikallisilla markkinoilla kuitenkin lisääntyy edelleen.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1061
Päiväys
2006
Avainsanat
Tšekki, Slovakia, Unkari, Slovenia, yritystoiminta, kansainvälistyminen, suorat sijoitukset, ulkomaankauppa
Sivuja
90
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Suomi