Verokannustimet innovaatiopolitiikan välineenä – Katsaus verokannustimien käyttöön OECD-maissa

Valkonen Laura

Kansainvälisen verokilpailun kiristyessä yhä useammat maat tukevat yritysten T&K-toimintaa verokannustimin. Suorien T&K-tukien merkitys on vuorostaan vähenemässä. Tämä raportti tarkastelee innovaatiotoiminnan verokannustinjärjestelmiä OECD-maissa. Lisäksi näiden maiden osalta raportoidaan empiirisiä tutkimustuloksia verokannustimien vaikutuksista. Tutkimustulosten osittaisesta ristiriitaisuudesta huolimatta tulosten perusteella näyttäisi siltä, että verokannustimilla on selvä innovaatiotoimintaa edistävä vaikutus. Verokannustimet eivät kuitenkaan ole mitenkään poikkeuksellisen tehokkaita T&K-toiminnan suoriin tukiin verrattuna. Verokannustimet ja suorat tuet näyttävät olevan toisiaan korvaavia järjestelmiä. Verrattaessa T&K-toiminnan tasoon ja lisäykseen perustuvia verokannustinjärjestelmiä näyttävät T&K :N lisäykseen perustuvat kannustimet olevan hieman T&K :n tasoon perustuvia kannustimia tehokkaampia.

Tax incentives as a means to support innovation – A survey on tax incentives in OECD-countries

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1046
Päiväys
2006
Avainsanat
tutkimus ja kehitys, T&K, verokannustimet
Keywords
research and development, R&D, fiscal incentives
JEL
H25,K34,O38,O57
Sivuja
22
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Suomi