Open Source in Finnish Software Companies

Seppä Arto

Tämä raportti analysoi avoimeen lähdekoodiin perustuvien ohjelmistotuotteiden tarjontaa perustuen 170 suomalaisesta ohjelmistoyrityksestä kerättyyn kyselyaineistoon. Raportin ensimmäinen puolisko kuvaa ohjelmistoyritysten yleisiä ominaisuuksia sekä kaupallisia tuotteita ja avoimen lähdekoodin tuotteita tarjoavien yritysten eroja. Toinen puolisko keskittyy avoimen lähdekoodin yrityksiin käsitellen muun muassa tekijänoikeuksien merkittävyyttä, tuote- ja palvelutarjontaa, yritysten suhdetta avoimen lähdekoodin yhteisöön sekä yritysten näkemyksiä avoimen lähdekoodin uhista ja mahdollisuuksista liiketoiminnassa. Avoimen lähdekoodin yritykset ovat nuorempia sekä kooltaan pienempiä liikevaihdon ja työntekijöiden määrällä mitattuna. Avoimen lähdekoodin yrityksillä on myös negatiivisemmat asenteet patentteja kohtaan ja lisensointi vaikuttaa niiden myyntiin selvästi vähemmän kuin ei-avoimen lähdekoodin yrityksillä. Suurin osa avoimen lähdekoodin tuotteista lisensoidaan copyleft -lisenssillä. Verkostovaikutukset nähdään suurimpina esteinä avoimen lähdekoodin menestykselle liiketoiminnassa

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1002
Päiväys
2006
Keywords
software industry, open source software, licensing, Finland
JEL
L86,O33,O34
Sivuja
36
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Englanti