Knowledge and Innovation Subsidies as Engines for Growth. The Competitiveness of Finnish Regions

Piekkola Hannu

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA B 216
Päiväys
2006
Avainsanat
osaamispääoma, kilpailukyky, alueellinen kasvu, yhdistetty työnantaja-työntekijäaineisto
Keywords
human capital, competitiveness, regional growth, linked employer-employee data
JEL
J21,J31,J32,J50,J53,C22,C23,C41,O15
Sivuja
140
Hinta
30 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Englanti