The Finnish Pension Reform of 2005

Tutkimus analysoi vuoden 2005 alusta voimaan tulleen yksityisen sektorin eläkeuudistuksen vaikutuksia kansantalouteen, työeläkejärjestelmään sekä eri sukupolvia ja koulutusryhmiä edustavien kotitalouksien hyvinvointiin. Uudistus on monella tapaa onnistunut. Se yksinkertaistaa yksityisalojen eläkejärjestelmää ja toimi esimerkkinä julkisten alojen uudistukselle. Se kannustaa jäämään myöhemmin eläkkeelle. Lisäksi se vaimentaa eläkemaksun nousua heikentämättä etuuksia. Työllisyyden paranemisella on laajemmalti hyötyä koko taloudelle. Uusi järjestelmä reagoi myös aiempaa tasapainoisemmin väestökehityksen potentiaalisiin yllätyksiin, joita tässä tutkimuksessa tarkastellaan stokastisten simulaatioiden avulla. Vaikka kokonaisarvio uudistuksesta on myönteinen, uudistus ei tee yksityisalojen eläkejärjestelmästä rahoituksellisesti kestävää, koska maksujen odotetaan vielä nousevan merkittävästi

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1000
Päiväys
2006
Avainsanat
eläkeuudistus, väestön ikääntyminen, stokastiset väestösimulaatiot
Keywords
pension reform, population ageing, stochastic population simulations
JEL
H55,J11
Sivuja
20
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Englanti