Suuri hämmennys: Työ ja tuotanto digitaalisessa murroksessa

-tiedostona.

Päiväys: 2012
Sivuja: 123
Hinta: 40 €
Kieli: Suomi
ETLA B 254