Valtiovarainministeriölle vakausunionisopimuksesta 26.9.2012