Suomenkin talous ajautuu taantumaan: syksyn 2022 Suhdanteen webinaari

Suomen talouskasvu hiipuu tänä vuonna kahteen prosenttiin ja ensi vuodelle on luvassa enää nollakasvua. Suomenkin talous ajautuu siis loppuvuodesta taantumaan, ennustaa Etla. Syksyn Suhdanne-ennuste julkaistiin maanantaina 19. syyskuuta aamulla ensin webinaarissa ja iltapäiväksi kokoonnuttiin lounasseminaariin Kämpiin.

Etlan syksyn 2022 Suhdanne-ennusteen julkaisutilaisuus järjestettiin tuttuun tapaan Teams-etäyhteyden välityksellä. Suhdanteen lukuja kävi nyt läpi koko Etlan ennustetiimi eli tutkijat Birgitta Berg-Andersson, Ville Kaitila ja Päivi Puonti. Suhdanteen yleiskatsauksen esitteli tutkimusjohtaja Tero Kuusi. Birgitta Berg-Andersson tarkasteli kansainvälistä kauppaa, Ville Kaitila yksityistä kulutusta ja Päivi Puonti työmarkkinoita sekä julkistaloutta.

Webinaarin aluksi Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju toivotti kuulijat tervetulleiksi lyhyellä talouden ajankohtaiskatsauksella. Tilaisuuden “Etlan etästudiolta” eli kokoushuoneesta veti viestintäjohtaja Tytti Sulander.

Etlan koko ennusteryhmä esitteli syksyn Suhdanne-ennusteen ja puheenvuoroissa syvennyttiin tarkemmin eri teemoihin. Tutkija Birgitta Berg-Andersson kävi läpi kansainvälistä kauppaa.

Tänä vuonna Etla ennustaa Suomen kokonaistuotannon kasvavan 2 prosenttia ja nettoviennin vaikutus kasvuun on tänä vuonna negatiivinen. Ensi vuonna bkt:n kasvu jää nollaan ja vuonna 2024 kasvua kertyy 1,7 prosenttia. Kuluttajahinnat nousevat tänä vuonna nopeimmin vuosikymmeniin: 6,8 prosenttiin. Ensi vuonna hintojen nousu hidastuu, mutta inflaatio pysyy edelleen korkeana, liki neljässä prosentissa.

Etla näkee ennusteessa edelleen paljon riskejä, jotka voivat keikauttaa lukuja suuntaan jos toiseen. Suuri epävarmuus johtuu mm. energiamarkkinoista, korkeasta inflaatiosta ja Venäjän sotatoimista. Riskien realisoituminen voikin pahentaa ennustettua taantumaa selvästi.

Keskustelua ja kysymyksiä virisi kuulijoilta laajalla skaalalla esitysten jälkeen, niin taantuman kestosta ja tulevien vuosien kasvulukemista aina yritysten palkanmaksukykyyn ja Ukrainan kriisin eskaloitumiseen asti.

Lounasseminaarissa pohdittiin jo vaalien jälkeistä aikaa

Tutkimusjohtaja Tero Kuusen mukaan maailmantaloutta varjostavat paitsi Venäjän hyökkäyssota ja siihen liittyvät pakotteet, myös Kiinan koronasulut ja muut maan ongelmat sekä yleisesti kiristyvä rahapolitiikka. 

Kahden vuoden koronatauon jälkeen Etla palautti ohjelmaan myös Suhdanteen lounasseminaarin Kämpin Peilisalissa. Tilaisuuden avasi Tero Kuusen johtama Etlan ennusteryhmä ja tuoreen ennusteen luvut ja arviot käytiin rivakasti läpi kutsuvierasyleisölle.

Talousnäkymien jälkeen siirryttiin pohtimaan, mitä Suomi lähivuosina tarvitsee, ja mikä puolestaan on vaalien jälkeen poliittisesti mahdollista. Aki Kangasharju muistutti, että Suomen finanssipoliittiseen linjaan tarvitaan muutos viimeistään vaalien jälkeen.

– Se tarkoittaa, että aktiiviset menolisäykset on lopetettava ja sen sijaan laadittava sopeutusohjelma. Suomi tarvitsee pidemmän aikavälin vision velkaantumisen lopettamiseksi ja talouskehityksen kääntämiseksi, hän sanoi.

Kangasharju listasi esimerkinomaiselle säästölistalleen mm. ansiosidonnaisen työttömyysturvan keston puolituksen, korkeakoulujen lukukausimaksut, eläkekertymän poistamisen opiskelusta ja työttömyydestä sekä julkisen sektorin tehtävien vähentämisen.

Kangasharjun listaa kävivät sen jälkeen Etlan pyynnöstä läpi politiikan pitkän linjan taustavaikuttajat, toimitusjohtaja Taru Tujunen viestintätoimisto Ellun Kanoista ja hallituksen puheenjohtaja Esa Suominen Rud Pedersen Public Affairs Finland -konsulttitoimistosta.

Vilkkaan yleisökeskustelun siivittämänä Tujunen ja Suominen kävivät esityksissään läpi myös mahdollisia vaalien jälkeisiä hallitusvaihtoehtoja.

Etla julkistaa vielä syksyn aikana perinteisen “Muistioita uudelle hallitukselle”-julkaisun. Siinä tutkimuslaitos esittää laajemman listan tutkimukseen perustuvia toimenpidesuosituksia vaalien jälkeistä talouspolitiikkaa silmällä pitäen.

Etlan ennusteen näkemysten takana seisovat tänä syksynä ennusteryhmän tutkijat Ville Kaitila (vas.), Päivi Puonti ja Birgitta Berg-Andersson sekä tutkimusjohtaja Tero Kuusi.

Etlan ennuste tiivistettynä:

 • Suomen talouskasvu hidastuu tänä vuonna kahteen prosenttiin, niinpä Suomi ajautuu lievään taantumaan vuoden lopussa. Ensi vuonna bkt:n kasvu jää nollaan ja vuonna 2024 kasvua kertyy 1,7 prosenttia.
 • Kasvua leikkaavat inflaatio, rahapolitiikan kiristyminen ja Venäjän hyökkäyssodan välilliset vaikutukset.
 • Talous kasvaa tänä vuonna kulutuksen ja investointien tukemana. Sen sijaan nettoviennin vaikutus kasvuun on syvästi negatiivinen.
 • Ensi vuonna nettovienti nostaa bruttokansantuotetta ja varastot supistuvat. Vienti saa vetoa palveluviennin elpymisestä, mutta Venäjän sokki ja euroalueen talouskasvun hidastuminen leikkaavat tavaraviennin kasvua.
 • Yksityinen kulutus kasvaa noin kaksi prosenttia tänä vuonna ja jää nollakasvuun ensi vuonna. Tavaroiden hintojen nopea nousu syö kotitalouksien tulojen ostovoimaa ja vähentää tavaroiden kulutusta.
 • Suomen kuluttajahinnat nousevat nopeimmin vuosikymmeniin tänä vuonna. Ennustamme inflaation kiihtyvän 6,8 prosenttiin tänä vuonna ja pysyvän liki neljässä prosentissa myös ensi vuonna. Inflaation kiihtyminen on seurausta lähinnä energian, asumisen ja elintarvikkeiden hintojen noususta.
 • Investoinnit kasvavat noin 3 prosenttia tänä vuonna ja vajaan prosentin ensi vuonna. Voimakkaimmin kasvavat asuinrakennusinvestoinnit.
 • Työttömyys laskee tänä vuonna 6,7 prosenttiin, ja on ensi vuonna 6,8 prosenttia. Ennusteemme mukaan työllisyysaste ei juuri nouse ensi vuonna vaan jää keskimäärin 73,8 prosenttiin.
 • Suurimmat riskit liittyvät vientimarkkinoiden kehitykseen ja uuteen turvallisuuspoliittiseen tilanteeseen.
 • Reaalipalkat laskevat nyt voimakkaammin kuin kertaakaan sitten 1970-luvun.
 • Energiamarkkinoiden näkymät ja ennätysalhainen kuluttajaluottamus yhdistettynä hintojen nopeaan nousuun voivat saada aikaan nopean pysähtymisen rakentamisessa ja yksityisessä kulutuksessa, jotka kattavat yli puolet bruttokansantuotteesta. Riskin realisoituminen pahentaa ennustettua taantumaa voimakkaasti.

 

Lue Etlan ennuste

Lisää: suhdanne.fi

Liitteet

Suhdanne Syksy 2022 julkistustilaisuuden diat

Etlan Suhdanne Syksy 2022 julkistustilaisuuden diat

Lataa