Puupodi pohtii puupohjaista energiankäyttöä ja sen tulevaisuutta

Etlan ja Euroopan metsäinstituutin yhteisen Puupodi-podcastin viidennessä jaksossa pohditaan paljon sosiaalisessa mediassa keskustelua herättänyttä aihetta: puupohjaista energiaa. Jaksossa keskustellaan muun muassa siitä, miten paljon puupohjaista materiaalia voitaisiin vapauttaa energiankäytöstä uuteen tuotantoon. Aihetta jaksossa perinpohjaisesti pohtivat tuttuun tapaan EFI:n Janni Kunttu ja Etlan Martti Kulvik ja Jussi Lintunen.

Puun käyttö energiana on herättänyt runsasta keskustelua sosiaalisessa mediassa. Puupodin uudessa jaksossa ”Onko puuenergialla tulevaisuutta? keskitytäänkin tähän kuumaan aiheeseen. Jaksossa keskustellaan muun muassa, missä suhteessa puupohjaista materiaalia on mahdollista vapauttaa energiakäytöstä uuteen tuotantoon, millaista puumateriaalia käytetään tällä hetkellä energiaksi ja mitä muita energiateknologioita ja -lähteitä on saatavilla.

Uusimman jakson voit kuunnella alta.

Puun energiakäytössä käytetään yleensä jätepuuta sekä sivuvirtoja. Näistä erityisesti sivuvirroilla on energiapuolella isoin merkitys: niiden osuus puupohjaisesta energiapaletista on yli 80 prosenttia. Sivuvirrat ovat sahoilta tulevaa purua, haketta ja kuorta sekä selluteollisuudessa syntyvää kuorta ja ligniiniä. Jätepuulla tarkoitetaan esimerkiksi sorttiasemille päätyvää puutavaraa. Metsistä suoraan energiaksi käytetään harvennuksessa jääviä risuja, oksia ja muuta silppua tai sahoille kelpaamatonta pienirankaista puuainesta, jota nuorten metsien hoidosta tulee.

Yleisessä keskustelussa puuta haluttaisiin vapauttaa energiakäytöstä korkeamman arvonlisän tuotteiden valmistukseen yhä enenevissä määrin. Korkean arvonlisän tuotteilla tarkoitetaan tässä korkean jalostusasteen tuotteita, jotka vaativat enemmän osaamista ja työstämistä. Tuotteista saadaan myös markkinoilla korkeampi hinta eli ne ovat valmistajille kannattavia.

Siirtymä puun energiakäytöstä kohti korkean arvonlisän tuotteita ei ole kuitenkaan täysin yksinkertainen ja keskusteluun liittyy paljon epävarmuustekijöitä.

‒ Katse olisi nyt käännettävä hakkuista ratkaisuihin, mitä tuotantopuolella saadaan tehtyä. Tällä saataisiin parannettua eniten resurssitehokkuutta. Teollisuudella on esimerkiksi halua tuottaa korkean arvonlisän tuotteita, ja tuotteet ovat myös markkinoiden kannalta oleellisia. Kaikilla toimijoilla on onneksi halu löytää yhteinen ratkaisu ja yhteistyöllä se onkin löydettävissä, Euroopan metsäinstituutti EFI:n tutkija Janni Kunttu pohtii jaksossa.

Etlan Martti Kulvik huomauttaa myös, että metsätalous on Suomelle edelleen tärkeä ja tulee olemaan sitä vielä pitkään. Metsätalouden toiminnan jatkumisesta kannattavana onkin siis huolehdittava.

 

Puupodi on osa monivuotista FutureForest2040-tutkimushanketta, joka ennakoi, miten metsäala ja siihen liittyvät tuotteet ja palvelut – sekä puun käyttö – muuttuvat lähivuosikymmeninä. Hanketta rahoittaa Metsämiesten Säätiö, jonka yleishyödyllisen toiminnan vaikuttavuudessa lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat tärkeä osa. Lisätietoa toiminnasta saat säätiön verkkosivuilta.

Kuuntele Puupodin aiemmat jaksot

 

Puupodi – Mitä metsästä tulee?