Eurooppalaiset talousennustajat Helsingissä: korona-ajan talouspolitiikka ja Ukrainan sota puhuttivat

EUROFRAME-konferenssi kokosi joukon Euroopan johtavia talousennustajia Helsinkiin 3. kesäkuuta. Yksipäiväisen tapahtuman erityisteemana olivat korona-ajan talouspolitiikan haasteet Euroopassa ja järjestelyistä vastasi Etla.

Eurooppalaisten talousennustajien vuotuinen EUROFRAME-konferenssi järjestettiin tänä vuonna Helsingissä. Kokouspaikalle Pikku-Finlandiaan saapui parikymmentä johtavan eurooppalaisen taloustutkimuslaitoksen edustajaa – muutaman vuoden koronasta johtuneen kokoustauon jälkeen. Konferenssin laajemmaksi teemaksi oli valittu koronapandemian ajan makrotalouspolitiikan haasteet, ja tutkijasessioissa pureuduttiin syvemmin mm. finanssipolitiikkaan, työmarkkinoihin ja verotukseen Euroopan unionissa ja sen jäsenmaissa.

Macroeconomic policy challenges in pandemic times -konferenssin järjestämisestä vastasi tänä vuonna Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla.

Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju avasi konferenssin Pikku-Finlandiassa.

Yksipäiväisen tilaisuuden ohjelma koostui keynote-puheenvuorosta, teemoittaisista rinnakkaisistunnoista sekä loppupäivän paneelikeskustelusta. Keynote-puheenvuoron piti vieraileva professori Seppo Honkapohja Aalto-yliopistosta. Tilaisuuden avasivat Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju sekä EUROFRAME-verkoston puheenjohtaja, tohtori Klaus-Jürgen Gern saksalaisesta ifW-Kielin taloustutkimuslaitoksesta.

Tilaisuus päättyi laajaan roundtable-keskusteluun, jonka puheenjohtajana toimi Etlan tutkimusjohtaja Tero Kuusi. Muun muassa Venäjään kohdistuvia talouspakotteita, euroalueen yhtenäisyyttä sekä energian hintaa ruotivassa tutkijapaneelissa olivat professorit Lorenzo Forni (Prometeia Associazione), Stefan Kooths (IfW Kiel) ja Niku Määttänen (Helsinki GSE).

Iltapäivän paneelikeskustelussa (vas.) Niku Määttänen (Helsinki GSE), Stefan Kooths (IfW Kiel), Lorenzo Forni (Prometeia Associazione) ja moderoijana Tero Kuusi (Etla).

Professorien pyöreä pöytä sivusi myös Ukrainan sotaa

Keskustelu siirtyi talouspolitiikasta laajemmillekin kentille, kun italialaisen Prometeia Associazione-tutkimuslaitoksen Lorenzo Forni analysoi Naton ja Euroopan tavoitteiden erovaisuuksia Ukrainan sodassa. Hänen mukaansa Naton tavoite on samalla kurittaa Venäjän asevoimat tilaan, jossa maa ei enää muodosta uhkaa, kun taas Euroopassa halutaan mahdollisimman pikainen rauha Ukrainaan.

Helsinki GSE:n Niku Määttänen oli eri mieltä, ja totesi Venäjän naapurina elävien suomalaisten kannan olevan kylläkin lähempänä Naton kuin muun Euroopan kantaa, jos tavoitteet määritellään Fornin tapaan.

Yhteinen näkemys panelisteilla oli siitä, että Euroopan nykyinen talousahdinko ei johdu vain Ukrainan sodasta.

– Ilman sotaa kaikki olisi hyvin”-ajattelu ei päde. Jo ennen pandemiaa meillä oli alkanut siirtymäkausi energiantuotannossa, ja iso kysymys euroalueella on ollut, mitä rahapolitiikan toimijat [keskuspankit] tekevät. Rahapolitiikka on ollut aivan liian löysää, ja siksi hintapaineet ovat jatkuneet eikä hintavakauteen nyt päästä, kärjisti IfW Kielin professori Stefan Kooths.

Paneeli totesi, että jos korkoja ei pian nosteta, ei inflaatiotakaan vastaan ole aseita.

Team Etla Pikku-Finlandiassa. Vasemmalta tutkimusneuvonantaja Tarmo Valkonen, tutkimusjohtaja Tero Kuusi, tutkimuspäällikkö Olli Ropponen, ennustepäällikkö Markku Lehmus ja tutkija Päivi Puonti.

Kymmenen tutkimuslaitoksen verkosto vuodesta 1998

EUROFRAME on kymmenen johtavan eurooppalaisen ennuste- ja tutkimuslaitoksen ryhmä, joilla on kaikilla merkittävä kokemus suhdanneanalyysistä, makrotalouden ennustamisesta ja talouspolitiikan analysoinnista. Tutkimuslaitoksilla on kaikilla käytössään erilaisia ​​lähestymistapoja talouden ennustamiseen ja analysointiin, ja verkosto tuottaa yhteisiä makrotaloudellisia analyyseja yhdistämällä eri malleja ja menetelmiä.

Ryhmä perustettiin vuoden 1998 lopulla AIECEn puitteissa. Yhdeksän AIECE-instituuttia päätti yhdessä hakea EU-projektia nimeltä “Euro area outlook”, kertoo EUROFRAME-yhteistyöstä Etlassa vastaava ennustepäällikkö Markku Lehmus.

– Ryhmän hakemus ei mennyt ihan ensimmäisellä kerralla läpi, mutta hedelmälliseksi osoittautunutta yhteistyötä päätettiin jatkaa. Toisella kerralla tärppäsi ja ryhmän työ vakiintui. Suomesta projektihakemukseen ja myöhemmin verkoston toimintaan osallistuivat keskeisesti Etlan tutkijat Kari Alho ja Paavo Suni, toteaa Markku Lehmus.

Etlan ennustepäällikkö Markku Lehmus vastasi kokouksen järjestelyistä Etlan osalta.

EUROFRAME-verkostossa ovat mukana DIW Berlin ja IfW-Kiel Saksasta, National Institute of Economic and Social Research (NIESR) Britanniasta, The Economic and Social Research Insititute (ESRI) Irlannista, Bureau of Economic Policy Analysis (CPB) Hollannista, Austrian Institute of Economic Research (WIFO) Itävallasta, Observatoire Francais des Conjonctures Economiques (OFCE) Ranskasta, PROMETEIA Italiasta sekä Center for Social and Economic Research (CASE) Puolasta.

Etlan tiedottaja Justiina Airas ja johdon assistentti Minna Tokkari avustivat konferenssivieraita koko päivän Pikku Finlandiassa.

Teksti: Tytti Sulander / Etla.

Kuvat: Justiina Airas ja Tytti Sulander / Etla.