Mistä uusia osaajia ja innovaatioita Suomeen? Etlassa käynnistyy kaksi isoa tutkimushanketta

Suomen talouskasvun kiihdyttäminen ja hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitäminen vaativat panostuksia sekä innovaatiotoimintaan että ulkomaisiin osaajiin ja yrityksiin. Etlassa tänä syksynä alkavissa tutkimushankkeissa selvitetään, millaisia uusia innovaatiovetoisen kasvun lähteitä voisi piillä vihreissä tuotteissa ja maahanmuutossa. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää myös, miten houkuttelevana maana Suomi näyttäytyy ulkomaisille osaajille ja ulkomaisten yritysten t&k-toiminnalle. Molempia tutkimushankkeita rahoittaa Business Finland.

Suomen talous on kasvanut hitaasti 2000-luvun lopun finanssikriisin jälkeen. Uusia talouskasvun lähteitä on ilmaantunut, mutta tieto niiden hyödyntämismahdollisuuksista on edelleen puutteellista.

‒ Elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja uudistumisen näkökulmasta on tärkeää ymmärtää näitä uusia innovaatiovetoisen kasvun lähteitä ja niiden tarjoamia mahdollisuuksia Suomen talouskasvulle. Tieto mahdollisista kasvun lähteistä on olennaista, jotta Suomi saadaan takaisin kasvu-uralle yli kymmenen vuoden hitaan kasvun kauden jälkeen, toteaa tutkimusjohtaja Heli Koski.

Etla käynnistääkin Heli Kosken johdolla syksyllä 2022 laajan tutkimushankkeen, joka tarkastelee innovaatiovetoista talouskasvua. Innovation-led Pathways to Economic Growth -hankkeessa tuotetaan uutta tietoa innovaatiovetoisen talouskasvun lähteistä sekä siitä, miten uusien, kestävän kasvun lähteiden syntyä ja hyödyntämistä voitaisiin parhaiten edistää. Hankkeen painopisteet ovat vihreiden innovaatioiden, kestävän kehityksen ja maahanmuuton tarjoamissa mahdollisuuksissa.

Tutkimushanke kestää vuoteen 2024. Etlasta hankkeeseen osallistuvat Kosken lisäksi Natalia Kuosmanen, Tero Kuusi, Terhi Maczulskij ja Nelli Valmari.

Miten houkutteleva maa Suomi on?

Toinen syksyllä Etlassa käynnistyvä tutkimushanke keskittyy niin ikään innovaatiotoiminnan tehostamiseen. The Attractiveness of Finland as a Location for Productive Companies and Talented People -hanke tarkastelee Suomen houkuttelevuutta ulkomaisille osaajille ja yrityksille.

Hanke pureutuu myös keskeiseen haasteeseen eli suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämiseen myös tulevaisuudessa.

‒ Hyvinvointiyhteiskunta edellyttää vankkaa talouskasvua, mikä vaatii sekä t&k-panostusten kasvattamista että osaavan työvoiman ja yritysten houkuttelemista Suomeen. Hankkeen tuloksia voidaankin hyödyntää esimerkiksi Suomen houkuttelevuuden parantamiseen tähtäävien politiikkatoimien suunnittelussa, toteaa hanketta vetävä Etlan tutkimusjohtaja Antti Kauhanen.

Kaksivuotisessa hankkeessa arvioidaan paitsi keskeisiä politiikkatoimia, myös Suomen maahaasteita investointikohteena. Lisäksi selvitetään yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan sijaintipäätökseen vaikuttavia tekijöitä ja politiikkatoimenpiteiden vaikutusta niihin.

Hankkeeseen osallistuvat Kauhasen lisäksi Jyrki Ali-Yrkkö, Olli Ropponen, Krista Riukula, Pekka Vanhala ja Mika Pajarinen. Hanke kestää vuoteen 2024.

Kumpaakin nyt alkavaa tutkimushanketta rahoittaa Business Finland.

 

Lue lisää alkavista hankkeista:

”Innovation-led Pathways to Economic Growth”

”The Attractiveness of Finland as a Location for Productive Companies and Talented People”