Etlan Timo Seppälästä Aallon Professor of Practise

Timo Seppälä. (Kuva: Mikko Raskinen, Aalto-yliopisto)

Etlan tutkijatohtori Timo Seppälä on nimitetty Aalto-yliopiston tuotantotalouden laitokselle Professor of Practise-tehtävään, alana digitaaliset operaatiot. Seppälä aloitti viisivuotiskautensa uudessa toimessa 1.6. alkaen. Hän jatkaa edelleen työskentelyään osa-aikaisesti myös Etlassa.

Aallossa Timo Seppälä aloittaa tutussa työympäristössä, sillä hän on työskennellyt yliopistossa tutkijatohtorina jo vuodesta 2013 lähtien. Timon työelämä on siis jakautunut Aallon ja Etlan välille jo pidemmän aikaa. Viime aikoina hänen tutkimuksensa kohteena on ollut yhä enemmän digitalisaatio ja globalisaatio, erityisesti globaalit arvoketjut ja alustatalous.

– Pitkään Aallossa jo työskennelleenä, on helppo tarttua suoraan toimeen ja lähteä viemään digitalisaatioon liittyvää opetusta osaksi Aallon opetusohjelmaa. Uskon, että sparraavat opetusmenetelmät edesauttavat opiskelijoiden sijoittumista työelämään, hän toteaa.

Aktiivisena ihmisenä Timo Seppälä tekee parhaillaan yhteistyötä myös Kalifornian yliopiston Berkeley Roundtable of International Economy’n kanssa, luennoi Aalto-yliopiston Executive Educationin Managing for the Future -MBA-kurssilla sekä toimii useissa eri koulutusohjelmissa.

Timo Seppälä itse kuvaa itseään cross industry professional-tyyppinä. Se kuvastaakin ehkä parhaiten hänen monipuolista työtään tutkimuksen ja ohjelmistoteollisuuden parissa.

Vapaa-ajalla Seppälä tunnetaan innokkaana urheilumiehenä: tärkeimmät lajit ovat racketlon ja triathlon.

Tuoreimpia Timo Seppälän julkaisuja:

Larsen, Marcus M. – Seppälä, TimoAli-Yrkkö, Jyrki: The changing geography and ownership of value creation: evidence from mobile telecommunications. Other articles 768.

Mattila, JuriSeppälä, Timo: Distributed Governance in Multi-Sided Platforms. Other articles 766.

Hukkinen, Taneli – Mattila, Juri – Ilomäki, Juuso – Seppälä, Timo: A Blockchain Application in Energy. ETLA Raportit – Reports 71.