Etla alkaa selvittää väestön ikääntymisen aiheuttamia haasteita ja seurauksia

Etla käynnistää monivuotisen tutkimushankkeen, jossa selvitetään väestön ikääntymisen seurauksia ja haetaan ratkaisuja ikääntymisestä aiheutuviin hyvinvointivaltion kestävyysongelmiin. Hankkeessa keskitytään yksilön elämänkaaren eri vaiheiden lisäksi myös väestömuutoksen aiheuttamiin vaikutuksiin niin makrotaloudelle kuin julkiselle taloudelle. Etla etsii hankkeessa vastauksia esimerkiksi koulutusvalintojen vaikutuksista syntyvyyteen sekä hyvinvointivaltion resilienssin parantamiseen. Hanketta rahoittaa Strategisen tutkimuksen neuvosto.

Etla on mukana parhaillaan käynnistyvässä laajassa tutkimushankkeessajossa pyritään parantamaan ymmärrystä väestön ikääntymiseen ja sen aiheuttamiin kestävyysongelmiin liittyvistä syistä, seurauksista ja ratkaisuista. ”Väestörakenteen muutosten elämänkaari- ja talousvaikutukset (LIFECON)” –hanketta rahoittaa Strategisen tutkimuksen neuvosto, ja tutkimushanke kestää vuoteen 2024. Hankkeelle on mahdollista saada myös kolmen vuoden jatkorahoitus.

Etlan kanssa tutkimuksen toteuttavat Helsingin yliopisto ja Työterveyslaitos, joka on hankkeen vetäjä. Etlassa hankkeesta vastaa tutkimusjohtaja Antti Kauhanen.

– Väestörakenteen muutoksen talousvaikutukset muodostavat monimutkaisen kokonaisuuden ja tässä hankkeessa Etla pyrkii yhteistyössä konsortion muiden osapuolten kanssa tutkimaan ilmiötä laaja-alaisesti, toteaa Etlan Kauhanen.

Tutkimushankkeessa keskitytään yksilön elämänkaaren eri vaiheisiin, ja lisäksi tarkastellaan, miten väestömuutokset vaikuttavat makrotalouteen ja julkiseen talouteen. Hanke esittää politiikkasuosituksia, jotka auttavat turvaamaan hyvinvointivaltion kestävyyttä väestön ikääntyessä sekä lisäämään yksilöllistä, yhteiskunnallista ja ylisukupolvista hyvinvointia.

Vaikuttaako koulutusvalinta syntyvyyteen?

Etlassa käynnistyy hankkeeseen liittyen lukuisia monipuolisia osatutkimuksia. Etla selvittää muun muassa sitä, miten koulutusvalinnat vaikuttavat parinmuodostukseen ja syntyvyyteen. Lisäksi tarkastellaan aikuiskoulutuksen vaikutuksia työuriin sekä eläkeiän ylärajan noston vaikutuksia eläkkeelle siirtymiseen ja työssä jatkaneiden terveyteen.  Tutkimuksen kohteena ovat myös vaihtoehtoiset keinot harjoittaa rahoituksellisesti kestävää finanssipolitiikkaa ikääntyvässä Suomessa.

Hyvinvointivaltion menojen suuruus ja ikäsidonnaisuus johtavat siihen, että julkisen talouden tasapaino on herkkä väestörakenteen muutoksille. Epävarmuutta tilanteeseen aiheuttaa se, että väestöennusteiden osuvuus on heikko pitkällä aikavälillä, huomauttaa Etlan tutkimusneuvonantaja Tarmo Valkonen.

– Kehitämme Etlassa uusia sääntöpohjaisia tapoja sopeutua väestö- ja talousyllätyksiin. Esimerkkinä näistä on automatiikka, joka kytkee syntyvän ikäluokan koon eläke-etuuksiin ja -maksuihin. Osatutkimus on jatkoa pitkälle Etlan tutkimusperinteelle, jonka tavoite on parantaa hyvinvointivaltion rahoituksen resilienssiä, Valkonen sanoo.

 

Tutkimushankkeen logo

Väestörakenteen muutosten elämänkaari- ja talousvaikutukset (LIFECON)tutkimushanke on osa isompaa Suomen Akatemian tutkimusohjelmaa, joka etsii tutkimuksen avulla ratkaisuja väestön ikääntymisen muutoksiin sopeutumiseksi ja yhteiskunnallisen toiminta- ja uudistumiskyvyn säilyttämiseksi. Hanketta rahoittaa Strategisen tutkimuksen neuvosto, joka toimii Suomen Akatemian yhteydessä.

Hankkeen verkkosivut

Hankkeen Twitter-tili

Katso myös lyhyt hankevideo Etlan osuudesta:

 

Etlasta hankkeeseen osallistuu iso joukko tutkijoita. Tutkimusjohtaja Antti Kauhasen ja tutkimusneuvonantaja Tarmo Valkosen lisäksi mukana ovat tutkimuspäällikkö Hanna Virtanen, tutkijat Krista Riukula ja Päivi Puonti sekä tutkimusjohtaja Tero Kuusi.