Lisää tutkittua tietoa päätöksiin: Etla Akatemia -sarja saa jatkoa

Etla käynnistää jälleen Etla Akatemia -tilaisuuksien sarjan talvikaudella 2022. Aiemmin Etla Akatemian tilaisuuksiin on kutsuttu median edustajia keskustelemaan laitoksen taloustutkimuksesta ja tuoreista tutkimustuloksista, nyt tilaisuudet kohdennetaan päätöksentekijöille ja vaikuttajille. Tavoitteena on lisätä tutkitun tiedon hyödyntämistä päätöksenteon tukena. Samalla Etla toivoo myös lisäävänsä vuoropuhelua ja keskinäistä ymmärtämystä politiikan toimijoiden keskuudessa.

Suomen talouspoliittinen keskustelu ei enää nojaudu pelkästään puolueettomien ministeriöiden, tutkimuslaitosten ja vakiintuneiden instituutioiden tuottamaan faktatietoon. Näkemyksiä haastetaan paitsi puolueiden omassa ohjelmatyössä, myös vaikuttajien ja poliitikkojen keskuudessa. Uuden sukupolven vaikuttajat haastavat ja kyseenalaistavat myös valtavirran talouspolitiikkaa ja taloustiedettä.

Aika edellyttää luotettavilta tutkimuslaitoksilta rohkeutta puhua tiedon merkityksestä ja tutkimusten roolista osana tasapainoista päätöksentekoa yhteiskunnassa.

Etla haluaa omalta osaltaan tuoda keskusteluun mukaan vertaisarvioitua ja poliittisesti sitoutumatonta soveltavaa taloustutkimusta. Tästä syystä Etla Akatemia -tilaisuuksien sarja saa jatkoa talvi-kevätkaudella 2022. Aiemmin Etla Akatemian koulutustilaisuuksia on järjestetty median edustajille, nyt tilaisuuksiin kutsutaan vaikuttajia ja politiikan toimijoita. Ensisijaisena tavoitteena on lisätä tutkitun taloustiedon hyödyntämistä päätöksenteon tukena. Samalla Etla toivoo myös lisäävänsä vuoropuhelua ja keskinäistä ymmärtämystä politiikan toimijoiden keskuudessa.

Etla Akatemian tilaisuuksien kantavat tutkimusteemat ovat ilmastopolitiikan talousvaikutukset, työllisyys ja julkinen talous.