Uusi tuottavuuden arviointimenetelmä – Etlan Natalia Kuosmasen tutkimus julkaistu akateemisessa journaalissa

Etlan tutkijan Natalia Kuosmasen artikkeli on julkaistu talouden rakennemuutoksiin keskittyvässä akateemisessa Structural Change and Economic Dynamics-journaalissa. Artikkelissa kehitetään uusi tuottavuuden arviointimenetelmä, jonka avulla saadaan nykyistä tarkempi kuva rakennemuutoksesta johtuvista tuottavuusvaikutuksista. Kehitettyä menetelmää sovelletaan teollisuus- ja palvelutoimialoille parhaillaan Etlassa käynnissä olevassa tutkimushankkeessa.

Natalia Kuosmasen ja Aalto yliopiston professorin Timo Kuosmasen tutkimus “Structural Change Decomposition of Productivity Without Share Weights” on julkaistu akateemisessa journaalissa. Structural Change and Economic Dynamics-journaalin artikkelissa toimialan tuottavuus hajotetaan osatekijöihin, joiden avulla saadaan tarkempi kuva rakennemuutoksesta johtuvista tuottavuusvaikutuksista. Uuden menetelmän avulla on mahdollista mitata myös yritysten toimialan vaihdosten vaikutusta koko toimialan tuottavuuskasvuun.

– Toimialan vaihtaminen on yllättävän yleistä, mutta sen tuottavuusvaikutuksia ei ole tutkittu aiemmin. Artikkelissa kehittämäämme menetelmää sovelletaan Suomen maataloussektoriin, joka on kokenut suuren rakennemuutoksen viime vuosikymmenten aikana, toteaa Etlan tutkija Natalia Kuosmanen.

Menetelmän jatkohyödyntäminen on jo käynnissä Etlassa. TT-säätiön rahoittamassa tutkimushankkeessa ”Miten tuote- ja palvelutarjonnan uudistuminen vaikuttaa yritysten tuottavuuteen?” menetelmää hyödynnetään teollisuus- ja palvelutoimialoille.

Hankkeessa tarkastellaan, millä toimialoilla tuote- ja palvelutarjonnan uudistumista erityisesti tapahtuu ja miten tämäntyyppinen uudistaminen on vaikuttanut näiden alojen tuottavuuden kasvuun. Lisäksi analysoidaan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen vaikutuksia tuote- ja palvelutarjonnan uudistamiseen. Hanke kestää vuoteen 2022 asti.

Structural Change and Economic Dynamics on akateeminen journaali, joka käsittelee talouden rakennemuutosta erilaisista näkökulmista. Erityisenä painotuksena journaalissa ovat artikkelit, jotka käsittelevät rakennemuutoksen tutkimiseen soveltuvia tilastollisia ja ekonometrisia tekniikoita.