Suomen mullistuneet työmarkkinat kiinnostavat Ruotsissa – tuore raportti julki

Suomen muuttunut työmarkkinatilanne kiinnostaa Ruotsissa nyt siinä määrin, että ruotsalainen Ratio-tutkimuslaitos julkaisi torstaina 30. syyskuuta oman analyysinsa aiheesta. Metsäteollisuuden ja Teknologiateollisuuden irtauduttua keskitetystä sopimisesta, on kuluva työmarkkinasyksy Suomessa aiempaa sumuisempi. Ration mukaan hajautunut sopimusjärjestelmä vaatii tuekseen vahvemman sovittelijainstituution sekä nykyistä paremman yhteistyöilmapiirin.

– Hajautettu palkanmuodostus Suomessa onnistuu kyllä, kysymys on vain mihin hintaan.

Näin kuuluu ruotsalaisen taloustutkimuslaitoksen Ration (Ratio – Näringslivets forskningsinstitut) tuore raportti Suomen muuttuneista työmarkkinoista.

Syyskuun lopussa julkaistuun raporttiin on haastateltu niin ammattiliittojen kuin työnantajienkin edustajia Suomessa. Etlan työmarkkinatutkimuksesta vastaava tutkimusjohtaja Antti Kauhanen oli yksi haastatelluista asiantuntijoista, ja hän sai myös esittää kommenttipuheenvuoronsa Ration raportin julkistuswebinaarissa 30.9.

Ruotsalaiset siis uskovat, että käynnissä olevat yritykset hajauttaa ja joustavoittaa työmarkkinoiden neuvottelujärjestelmä Suomessa onnistuvat, joskin hanke voi tulla kalliiksi. Etlan Kauhanen on samaa mieltä, ja toivoo, etteivät palkankorotukset nouse kilpailukyvyn kannalta liian kalliiksi.

– Alat löytävät todennäköisesti kyllä omat tapansa palkkaneuvotteluiden hajauttamiseen ja paikallinen sopiminen etenee Suomessakin. Uusi malli on onnistunut silloin, jos se tuottaa kilpailukykyisiä palkkaratkaisuja, Kauhanen arvioi.

Suomen palkanmuodostus työmarkkinoilla on parhaillaan muuttumassa perusteellisesti, kun metsä- ja teknologiateollisuus irtautuivat keskitetystä sopimisesta syksyllä 2020 ja alkukeväällä 2021. Työnantajien tavoitteena on lisätä paikallista joustavuutta ja vahvistaa yritysten kilpailukykyä.

Suomen tuleva malli kiinnostaa Ruotsissakin

Suomen työmarkkinakehitys on ruotsalaistutkijoiden mielestä kiinnostavaa useistakin syistä, myös Ruotsin oman kehityksen kannalta. Ration professori Nils Karlson toteaa työmarkkinoiden olevan itse asiassa hyvinkin samankaltaisia.

– Meillä on myös monia yrityksiä, jotka toimivat molemmissa maissa ja joihin kehitys vaikuttaa. Mutta yhtä mielenkiintoista on, että jotkut ruotsalaiset työnantajajärjestöt vaativat nykyaikaisia ​​työehtosopimuksia ja hajautetumpaa palkanmuodostusta, sanoo Karlson.

Yhdessä politologi Martin Björklundin kanssa Karlson on kirjoittanut raportin “Den finska kollektivavtalsmodellen i stöpsleven” (Arbetsmarknadsprogrammet, rapport nr. 19) jossa he tutkivat työnantajien päätösten taustaa, muiden toimialojen reaktioita, ammattiliittojen vastapuolten näkemyksiä sekä lainsäädännön ja määräysten merkitystä kehitykselle. Materiaali perustuu muun muassa asiantuntijoiden haastatteluihin sekä aiempaan tutkimukseen.

– Se, mitä nyt tapahtuu, on osa pitkän aikavälin pyrkimystä käydä paikallisia neuvotteluja ja lisätä joustavuutta. Tämä johtuu tyytymättömyydestä nykyisiin työehtosopimuksiin, joita pidetään jäykkinä ja liian yksityiskohtaisina. Yleensäkin suomalaista mallia rasittaa yhteistyökulttuurin puute, ihmiset luottavat usein enemmän valtioon, Nils Karlson sanoo.

Ration raportin johtopäätöksiä tiivistettynä.

Lue lisää ruotsiksi