Rekkaliikenteeseen perustuva talouden pikaennakko ennustaa tuotannon kasvavan toukokuussa – pikaennakko jää tauolle

Rekkaliikenteeseen perustuva talouden pikaennakko ennustaa tuotannon kasvavan Suomessa toukokuussa edelliseen vuoteen verrattuna. Työpäiväkorjatun tuotannon ennustetaan kasvavan toukokuussa 0,2 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna. Ennuste perustuu liikenteenohjausyhtiö Fintrafficin julkaisemaan dataan.

Huhtikuun 2021 pikaennakkossa tuotannon ennustettiin laskevan 0,7 prosenttia viime vuoden huhtikuuhun verrattuna.

Talouden suhdanteita ennustavan menetelmän taustalla on ETLA:n ja Tilastokeskuksen kehittämä ennustemalli, joka perustuu Uudenmaan rekkaliikenteen volyymeihin liikenteen automaattisissa mittauspisteissä (Fintrafficin ylläpitämät LAM-mittauspisteet). Käytettävä malli sisältää rekkaliikenteen volyymin lisäksi Euroopan komission julkaiseman taloudellisen indikaattorin (ESI) Suomen tiedot.

Kuvio 1 näyttää tuotannon suhdannekuvaajan (TSK) ja ennustemallin välisen merkittävän korrelaation.

Kuvio 1. Tuotannon suhdannekuvaajan (TSK) vuosimuutos sekä pikaennakkomallin ennusteet vuosimuutokselle, %, 2006M01-2021M05*

Rekkaliikenteeseen perustuva pikaennakko jää tämän julkistuksen myötä tauolle. Estimaatin tuotantoprosessi ja tulokset tullaan arvioimaan ja sen julkaiseminen voidaan tarvittaessa aloittaa uudestaan.

Talouden suhdanteita kuvaavan menetelmän ovat kehittäneet Etlan tutkija Paolo Fornaro ja Tilastokeskuksen yliaktuaari Henri Luomaranta. Heidän kehittämäänsä ennustemallia hyödynnettin sovelletusti ensimmäisen kerran maalis-huhtikuussa 2020.

Etlan tutkija Paolo Fornaro

 

Edellinen pikaennakko

Tilastokeskus 29.4.2021

*2021M04 ja 2021M05 pikaennakkomallin ennusteet