Puupodi: Mittarissa tulevaisuuden kestävyys

Puhuttaako ilmastonmuutos vielä 20 vuoden päästä vai keskitytäänkö silloin jo sopeutumaan muutoksen aiheuttamiin olosuhteisiin? PUUPODI – Mitä metsästä tulee? -podcastin kolmannessa jaksossa keskustellaan ilmastokestävyydestä ja tulevaisuuden kestävyysmittareista. Aihetta lähestytään FutureForest2040-tutkimushankkeen tulevaisuusskenaarioiden avulla.

PUUPODI – Mitä metsästä tulee? -podcastin kolmannessa jaksossa ollaan tulevaisuuden isojen kestävyyskysymysten äärellä. FutureForest2040-hankkeen skenaarioiden taustatyön aikana huomattin, että vielä 20 vuotta sitten ilmastonmuutos ei juurikaan hallinnut mediassa otsikoita ja tiedeyhteisökin vielä väitteli keskenään ilmastonmuutoksen olemassaolosta.

– Ilmastokestävyys lienee tärkeässä roolissa myös vuonna 2040 siitäkin syystä, että useat maat kamppailevat tuolloin hiilineutraalisuustavoitteidensa kanssa, toteaa Etlan ilmastopolitiikkaan keskittynyt tutkija Jussi Lintunen.

Kuuntele uusin jakso alta.

Etlan ja EFI:n tutkijat pohtivat tämänkertaisessa Puupodin jaksossa  kestävyysmittareita, eli miten ympäristön kestävyyttä voidaan mitata ja mitkä mittarit siinä ovat olennaisia. Ilmastonmuutos ja siihen sopeutuminen ovat siis Jussi Lintusen mukaan keskeisiä myös vuonna 2040, mutta uusia kestävyysmittareita on tuolloin jo tullut rinnalle.

Keskustelussa käydään läpi myös, voisiko metsäteollisuus tulevaisuudessa tarjota metsänomistajille esimerkiksi biodiversiteettipalveluja. Tai voisiko puutuotteille tulla markkinoinnin tueksi myös kestävyyslabeleita, joista näkyisi puupohjaisen tuotteen tai metsiä hyödyntävän palvelun tuottama arvonlisä, työllistettyjen henkilöiden määrä tai “puhtaan veden indeksi?

PUUPODI- Mitä metsästä tulee? -podcast luotsaa kuulijansa tulevaisuuteen FutureForest2040-tutkimushankkeen myötä. Tavoitteena on selvittää metsäalan ja puun käytön muuttumista lähivuosikymmeninä, sekä kartoittaa skenaariotyöllä tulevaisuuden kehityksen vaihtoehtoja. Podcastin asiantuntijoina keskustelevat tutkija Janni Kunttu Euroopan Metsäinstituutti EFI:stä, tutkimuspäällikkö Martti Kulvik Etlasta sekä tutkija Jussi Lintunen Etlasta. Juontajana toimii Etlan viestintäjohtaja Tytti Sulander.

 

FutureForest2040 tutkimusprojekti on Metsämiesten Säätiön rahoittama. Sen toteuttamisesta vastaavat kaksi oman alansa kärkitoimijaa: Euroopan metsäinstituutti (EFI) ja Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (Etla). Hankkeessa syntyy täysin uutta tietoa siitä, mihin olemme metsiin perustuvassa biotaloudessa menossa ja mitä menestyminen jatkossa edellyttää. Vaikutusarvioinnissa keskitytään työllisyys-, vienti- ja arvonlisävaikutuksiin, sekä osaamistarpeen muutoksiin ja alan koulutuksen uudistustarpeisiin.

Lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat tärkeä osa Metsämiesten Säätiön yleishyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta. Lisätietoa toiminnasta saat verkkosivuilta: mmsaatio.fi.

 

Kuuntele PUUPODI

FutureForest2040