Taloustutkimuslaitosten yhteinen hanke avaa nuorille asumisen hintaa ja koulutusvalintojen merkitystä

Taloustutkimuslaitosten uniikki yhteistyö “Taloustieteen taju” tekee selkoa taloustieteeseen osana Tutkitun tiedon teemavuotta 2021. Hanke käynnistyy virallisesti ensimmäisten nuorille ja nuorille aikuisille suunnattujen sisältöjen ja verkkosivujen valmistuttua. Ensimmäisinä aiheina ovat asumisen kustannukset sekä koulutusvalintojen vaikutukset myöhempään työelämään. Tulevan kesän ja syksyn sisältöihin haetaan ideoita myös yleisöltä. Etlasta verkkosivuilla esitellään aluksi koulutuksen taloustieteen tutkimuksia.

Taloustieteen tajun verkkosivut avautuvat 9. kesäkuuta osoitteessa taloustieteentaju.fi. Verkkosivujen valmistuttua hanke aloittaa virallisesti toimintansa. Verkkosivuille kootaan kaikki hankkeen aikana tuotettu materiaali teemakohtaisesti, esimerkiksi blogikirjoituksina ja infografiikkana.

Hankkeessa on yhteensä viisi pääteemaa: 1) asuminen, 2) koulutus, 3) ilmasto ja kulutus sekä 4) taloudelliset lähtökohdat ja 5) työelämä. Tämän lisäksi erikoisteemoissa käsitellään mielenkiintoisia nostoja tutkimuslaitosten erityisaiheista.

Sisältöä hankkeeseen tuottavat Suomen eturivin taloustutkijat kaikista neljästä tutkimuslaitoksesta.

Asumisen ja koulutuksen teemat aloittavat hankkeen

Ensimmäisenä Taloustieteen taju syventyy asumisen ja koulutuksen kysymyksiin.  Asumisessa perehdytään siihen, kuinka asumisen hinta konkreettisesti muodostuu markkinoilla kysynnän ja tarjonnan vuorovaikutuksessa. Toisaalta otetaan selvää, kuinka julkinen valta pystyy erilaisin politiikkatoimin vaikuttamaan asumisen hintaan.

Koulutuksen teemassa pureudutaan koulutuksen nivelvaiheessa kohdattaviin valintoihin. Sisällöissä käsitellään muun muassa Etlan tutkimuspäällikkö Hanna Virtasen tutkimuksia toisen asteen koulutusvalinnoista sekä koulutuksen syrjäytymistä ehkäisevästä vaikutuksesta. Kummastakin tutkimuksesta on koostettu tiivis ladattava infolehtinen hankkeen verkkosivuille. Infolehtisestä käyvät tekstin ja kuvioiden kautta ilmi aiheen pääasialliset tutkimustulokset ja havainnot.

Lisäksi hankkeen koulutusteeman sisällöissä tarkastellaan myös yliopistoon ja korkeakouluun siirtyessä tehtävien koulutusvalintojen vaikutusta palkkatuloihin.

Etlan tutkimuspäällikkö Hanna Virtanen

Kesällä hankkeessa paneudutaan siihen, miten ilmastonmuutosta ja ilmastopolitiikkaa tutkitaan taloustieteessä ja mitä aiheesta tällä hetkellä tiedetään. Etlasta tuotetaan nuorille tietoa Etlan ilmastonmuutosta koskevasta tutkimuksesta, esimerkiksi hiilitulleista, vihreistä toimista sekä päästöennusteesta.

Hankkeen kesän ja syksyn sisältöihin haetaan nyt ideoita ja toiveita myös yleisöltä. Yleisö voi ottaa osaa sisältöjen suunnitteluun nettisivuilta löytyvän vaihtuvan kyselyn avulla. Ensimmäisessä kyselyssä tiedustellaan, mitä talouden ja taloustieteen teemoja, aiheita ja termejä toivotaan vuoden aikana käsiteltävän.

Syksylle on suunnitteilla webinaari asumisesta ja koulutuksesta. Webinaarin postituslistalle voit liittyä jo nyt, jolloin saat ensimmäisenä tietoa webinaarin aikataulusta ja tarkemmasta sisällöstä.

 

Taloustieteen tajun verkkosivut

Taloustieteen tajun Instagram

Mikä on Taloustieteen taju?

Taloustieteen tajun tarkoituksena on edistää soveltavan taloustieteellisen tutkimuksen tunnettuutta ja ymmärrystä Suomessa. Hankkeen sisällöt sopivat kaikille soveltavasta taloustieteestä ja sen mahdollisuuksista kiinnostuneille, mutta erityisenä kohderyhmänä ovat nuoret ja nuoret aikuiset. Hankkeessa nuoria innostetaan taloustieteen pariin ja heille osoitetaan, miten monenlaisia työkaluja taloustiede tarjoaa ympäröivän todellisuuden ymmärtämiseen.

Hanke kestää koko vuoden 2021. Hanketta koordinoivat Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla, Palkansaajien tutkimuslaitos PT, Pellervon taloustutkimus PTT ja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT. Hanke on osa Tutkitun tiedon teemavuotta 2021 ja Taloustieteen tajua rahoittaa Yrjö Jahnssonin säätiö.

Taloustieteen taju on myös Instagramissa – ota seurantaan!

 

Tutkitun tiedon teemavuosi on opetus- ja kulttuuriministeriön, Suomen Akatemian ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan yhteinen hanke, jonka tavoitteena on tehdä tutkitusta tiedosta entistä näkyvämpää ja saavutettavampaa sekä tiivistää tutkitun tiedon parissa toimivien yhteistyötä.