Henkilödatan hyödyntäminen nostaa yritysten arvoa – muuttuuko arvon luonti GDPR:n myötä?

Patenttisalkut ovat nostaneet suurten teknologiayritysten arvoa vuosina 2007-2014 erityisesti niiden henkilötietoja hyödyntävien teknologioiden osalta, jotka liittyvät käyttäjien paikantamiseen tai sijaintiin liittyviin palveluihin. Etlan tuoreen tutkimuksen mukaan myös henkilötietoa hyödyntävillä tekoälypatenteilla on vahva yhteys yritysten arvoon. Tästä päivästä sovellettavan EU:n tietosuoja-asetuksen GDPR:n vaikutusta yritysten arvonluontiin henkilödatasta ei vielä kyetä arvioimaan.

Uutta teknologiaa koskevat odotukset näkyvät yritysten markkina-arvossa. Henkilödatasta on tullut merkittävä arvonluonnin lähde suurille kansainvälisille teknologiayrityksille. Etlan tänään julkistaman tutkimuksen (ETLA Working Papers 59, ETLA Muistio 66) mukaan henkilödataan liittyvät innovaatiot ovat selvästi nostaneet isojen teknologiayritysten arvoa.

Koska henkilödatan markkinoiden kokonaiskoosta ei ole saatavilla euromääräisiä mittareita, on Etlan tutkimuspäällikkö Heli Koski tarkastellut mm. datajättien (Amazon, Apple, Google, IBM, Yahoo, Facebook, Microsoft) investointeja, patenttihakemuksia ja mainostuloja.

– Henkilödataan liittyvät innovaatiot selittävät pitkälti näiden yritysten arvonluontia. Esimerkiksi viime vuonna Facebookin mainostulot olivat liki 40 miljardia ja Googlen yli 95 miljardia dollaria. Datajätit ovat myös suurimpia henkilödataan liittyvien keksintöjen patentoijia, Heli Koski toteaa.

Kymmenen viime vuoden aikana datajätit ovat ulottaneet lonkeronsa yhä uusille markkina-alueille. Tämä on näkynyt mm. investointeina tutkimus- ja kehitystoimintaan sekä yritysostoina teknologia-alueilla, joilla potentiaali hyödyntää dataa on poikkeuksellisen suuri. Tällaisia teknologia-alueita ovat esimerkiksi sijaintiin perustuvat palvelut, terveysteknologia, rahoitusalan palvelut ja tekoäly.

GDPR tiukentaa jatkossa henkilödatan hyödyntämistä

Tästä päivästä lähtien sovellettava EU:n tietosuoja-asetus GDPR tiukentaa jatkossa yritysten henkilödatan käyttöä ja arvonluontia. Sääntelyn muutos vahvistaa yksilön oikeuksia henkilötietoihinsa. Miten henkilödatan hyödyntäminen jatkossa muuttuu, riippuu kuluttajista, yrityksistä – ja myös oikeusistuinten tulevista ratkaisuista.

– Kyselytutkimukset viittaavat siihen, että kuluttajilla on vahva tarve suojella yksityisyyttään, mutta toisaalta kokeellisissa tutkimuksissa on osoitettu, että henkilötietoja ollaan valmiita jakamaan pienilläkin kannusteilla, kuten saatuja alennuksia vastaan. Mielenkiintoista on, kuinka hanakasti kuluttajat tulevat käytännössä käyttämään säädöksen tarjoamia rajoituskeinoja ja miten yritykset jatkossa toimivat. Käytännön tulkinnat kiistakysymyksissä jäävät oikeusistuimille, arvioi Etlan Heli Koski.

 

Lisätietoja: Tutkimuspäällikkö Heli Koski, ETLA, p. 050-466 3214, heli.koski@etla.fi